Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Tavarat - 237137-2021

12/05/2021    S92

Alankomaat-Haag: Sekalaiset tietotekniset laitteet

2021/S 092-237137

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (EUROPOL)
Postiosoite: Eisenhowerlaan 73
Postitoimipaikka: The Hague
NUTS-koodi: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Postinumero: 2517 KK
Maa: Alankomaat
Sähköpostiosoite: procurement@europol.europa.eu
Puhelin: +31 703025001
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.europol.europa.eu
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Yhteinen tutkimuskeskus (JRC)
Postiosoite: Westerduinweg 3
Postitoimipaikka: Petten
NUTS-koodi: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Postinumero: 1755LE
Maa: Alankomaat
Sähköpostiosoite: procurement@europol.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/jrc/en/about/jrc-site/petten
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen järjestys ja turvallisuus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Sekalaiset tietotekniset laitteet

Viitenumero: 2002/C1/D
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
30200000 Atk-laitteet ja -tarvikkeet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimuksen tavoitteena on, että hankintaviranomainen voi täyttää vakiotuotteista poikkeaviin tietoteknisiin laitteisiin ja kulutustarvikkeisiin, rikosteknisiin välineisiin, audiovisuaalisiin laitteisiin ja oheispalveluihin liittyvät tarpeensa. Puitesopimus koostuu sekalaisia tietoteknisiä laitteita koskevasta keskitetystä asiointipisteestä sekä kaikkia puitesopimuksen kohteeseen kuuluvia tuotteita koskevasta hankintakanavasta.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 2 783 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
32500000 Teleliikenteen laitteet ja tarvikkeet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tuotteet toimitetaan ensisijaisesti hankintaviranomaisen toimipaikkoihin Alankomaiden Haagissa ja Pettenissä. Poikkeustapauksissa tuotteita voidaan toimittaa myös muihin kohteisiin.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankintaviranomaisella on jatkuva tarve seuraavanlaisten vakiotuotteista poikkeavien tieto- ja viestintäteknisten (TVT) laitteiden (ja oheispalvelujen) hankkimiselle:

— tietotekniset laitteet kuten skannerit, näppäimistöt, verkkokamerat, tablettitietokoneet, kannettavat tietokoneet / (mini)pöytätietokoneet, asiakas- ja palvelintietokoneiden muistit sekä muut tietokoneiden osat (kuten esimerkiksi grafiikkakortit) ja oheistarvikkeet jne.,

— audiovisuaaliset laitteet kuten televisiot, projektorit, äänentallennuslaitteet, videotykit ja verkkokamerat,

— tietotekniset kulutustarvikkeet kuten tiedontallennusvälineet, tulostimien värikasetit, kaapelit, mobiililaitteiden oheistarvikkeet ja tietokoneiden oheistarvikkeet,

— matkapuhelimet ja matkapuhelinten oheistarvikkeet,

— tietotekniset työkalut,

— rikostekniset erikoisvälineet.

Joidenkin edellä mainittujen tuotteiden ennakoidaan tarvitsevan mahdollisesti huoltoa sekä oheispalveluja.

Edellä oleva luettelo ei ole kattava.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: kokonaislaatu / Painotus: 40
Hinta - Painotus: 60
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 246-609146
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Sekalaiset tietotekniset laitteet

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
15/04/2021
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 2
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Bechtle Brussels NV
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0841.995.830
Postitoimipaikka: Pelt
NUTS-koodi: BE Belgique / België
Maa: Belgia
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 2 783 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 2 783 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GC.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava kahden kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitusta ei ole tehty, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei vaikuta määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Europol
Postiosoite: Eisenhowerlaan 73
Postitoimipaikka: The Hague
Postinumero: 2517KK
Maa: Alankomaat
Sähköpostiosoite: procurement@europol.europa.eu
Puhelin: +31 703025000
Internetosoite: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
05/05/2021