Pakalpojumi - 238639-2020

Submission deadline has been amended by:  320365-2020
25/05/2020    S100

Luksemburga-Luksemburga: EIF - Nepieciešamo transversālo mākoņa drošības un integrācijas pakalpojumu nodrošināšana un pārvaldība (Luksemburga)

2020/S 100-238639

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Investīciju fonds
Pasta adrese: 37B, avenue J.F. Kennedy
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU00 Luxembourg
Pasta indekss: L-2968
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: SPA-Procurement
E-pasts: eif-procurement@eif.org
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: www.eif.org
Pircēja profila adrese: http://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm?lang=-en
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6474
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Nepieciešamo transversālo mākoņa drošības un integrācijas pakalpojumu nodrošināšana un pārvaldība

Atsauces numurs: 2020-OIM-ISM-API-005
II.1.2)Galvenās CPV kods
72000000 IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras izstrāde, internets un atbalsts
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Eiropas Investīciju fonds (EIF) meklē partnerību, ar kuras palīdzību varētu pārvaldīt mākoņu pakalpojumu un integrācijas pakalpojumu noteiktos drošības kontroles un atbilstības aspektus un kura strādātu ciešā sadarbībā ar esošajiem EIF mākoņa pakalpojumu sniedzējiem.

Šī uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir nodrošināt jau noteiktus mākoņa drošības un integrācijas pakalpojumus. Ņemot vērā uzaicinājuma uz konkursu darbības laiku un atbilstoši jaunas tehnoloģijas darbmūžam, var tikt atjaunoti, izslēgti vai pievienoti daži tehniskās drošības pakalpojumi (atbilstoši šī uzaicinājuma uz konkursu darbības jomai).

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 5 606 500.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU000 Luxembourg
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

lai gan pakalpojumu sniedzējs pārsvarā strādās to savām parastajām profesionālās darbības telpām, EIF sagaida, ka laiku pa laikam viņš piedalīsies EIF sanāksmēs tā telpās.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Projekta sākumā EIF vadīs diskusijas, lai izveidotu visu pakalpojumu skaidru un dokumentētu pārvaldību. Darba uzdevumā EIF noteiks sagaidāmo drošības kontroli.

Turpmāk ir norādīts tiešo pakalpojumu augsta līmeņa saraksts, ko EIF vēlas saņemt no izraudzītā pakalpojumu sniedzēja.

• Kopējs identitāšu un piekļuves pārvaldības (IAM) risinājums mākonī, ko ir viegli pārvaldīt un kas piedāvā vienoto pierakstīšanos (SSO), lai nodrošinātu visu tehnoloģijā “Amazon Web Services (AWS)”, “Microsoft Azure” vai jebkurā citā mākoņpakalpojumu nodrošinātājā mitināto EIF risinājumu sadarbspēju, ietverot daudzfaktoru autentifikācijas mehānismus

• risinājums, lai centrāli apkopotu lietojumprogrammu un sistēmu žurnālus, tos atbilstoši saglabātu, pārraudzītu notikumus un ziņotu par attiecīgajiem incidentiem EIF un tā iesaistītajiem pakalpojumu sniedzējiem

• Ievainojamības pārvaldības rīks/pakalpojums, lai pārbaudītu visas EIF mākoņa platformas un sagatavotu ikmēneša un ceturkšņa kopsavilkuma ziņojumus par ievainojamību

• progresīva sistēma un failu šifrēšanas/apmaiņas pakalpojumi EIF datu aizsardzībai

• biļešu sistēma, lai risinātu atbalsta gadījumus, izmaiņas, konkrētu EIF pamata mākoņprogrammu izlaišanas pārvaldību (EIF neizvirza obligātu prasību, ka šis risinājums būtu jāizmanto EIF un mākoņpakalpojumu starpnieka attiecību pārvaldībai)

• SFTP pakalpojums drošai integrācijai / failu sūtīšanai starp EIF risinājumiem vai tā partneriem

• konsultāciju pakalpojumi par dažādiem tehnoloģijas aspektiem (izmaksu pārraudzība un optimizācija, mākoņpakalpojumi, drošības un arhitektūras pārskatīšana utt.)

• Ielaušanās testēšanas pakalpojumi EIF mākoņrisinājumu drošības novērtēšanai.

Ar šo uzaicinājumu uz konkursu EIF vēlas atrast centrālo pakalpojumu sniedzēju darba uzdevumā noteiktu pakalpojumu apjoma izpildei.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 5 606 500.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 84
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

pamatnolīgums tiks parakstīts uz sākotnējo trīs gadu periodu ar iespēju to pagarināt uz četriem secīgiem viena gada periodiem (pēc EIF ieskatiem) (3 + 1 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

kā norādīts iepirkuma dokumentos.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

EIF noslēgs pamatnolīgumu ar vienu pakalpojumu sniedzēju uz sākotnējo trīs gadu periodu ar iespēju to pagarināt uz četriem secīgiem viena gada periodiem (pēc EIF ieskatiem) (3 + 1 + 1 + 1 + 1).

Uz pamatnolīgumu attiecas EIF vispārējie noteikumi un nosacījumi (EIF General Terms and Conditions – EIF GTC), kas veidos daļu no pamatnolīguma (C pielikums).

Īstenošanas līgumi tiks izveidoti pamatnolīguma ietvaros, kad tiks norīkots uzdevums saskaņā ar darba uzdevuma 6. iedaļā minēto kārtību.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
Pamatnolīgumu gadījumā – darbības laika, kas pārsniedz četrus gadus, pamatojums:

Sagaidāms, ka tiks noslēgts septiņu gadu (3 + 1 + 1 + 1 + 1) pamatnolīgums. Ir nepieciešams vairāk nekā četru gadu darbības laiks, jo dažu galveno pakalpojumu izveidei var būt vajadzīga ilgāka programma, kas var ilgt vairāk nekā divus gadus pēc līguma parakstīšanas, un EIF būtu pārāk maz laika, lai pilnībā gūtu labumu no visiem pakalpojumiem.

IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 30/06/2020
Vietējais laiks: 23:59
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 02/07/2020
Vietējais laiks: 14:00
Vieta:

EIF telpas.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

atvēršanas sanāksme nav publiska.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
Tālrunis: +352 43031
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
13/05/2020