Tjänster - 238736-2018

05/06/2018    S105    Europeiska kommissionen - Tjänster - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Italien-Ispra: Laboratorieanalyser av matjordsprover som har samlats in inom ramen för Lucas 2018

2018/S 105-238736

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 102-232130)

Legal Basis:

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Europeiska kommissionen, JRC - Joint Research Centre, JRC.D - Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.3 - Land Resources
Via Enrico Fermi 2749
Ispra (VA)
I-21027
Italien
E-post: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Nuts-kod: ITC41

Internetadress(er):

Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/

Upphandlarprofil: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Laboratorieanalyser av matjordsprover som har samlats in inom ramen för Lucas 2018

Referensnummer: JRC/IPR/2018/D.3/0004/OC
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71900000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramundersökning av markanvändning och marktäckning (LUCAS) innehåller en modul för övervakning av matjord. Cirka 26 000 matjordsprover samlas in från naturliga och halv naturliga miljöer (dvs. jordbruksmark, skog och gräsmark) i hela Europa. Dessa prover ska analyseras för fysiska och kemiska parametrar och för DNA, med hjälp av standardmetoder.

Denna upphandling avser tillhandahållande av laboratorietjänster för analys av jordens fysiska och kemiska parametrar, tungmetaller, bekämpningsmedel och antibiotika samt DNA i de matjordsprover, som har samlats in i samband med undersökningen inom ramen för Lucas 2018.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/05/2018
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 102-232130

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.7)
Del nr: 3
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
I stället för:

33 månader

Ska det stå:

42 månader

VII.2)Övriga upplysningar: