TED-sivustolla otetaan tänään 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla

Palvelut - 238738-2018

05/06/2018    S105

Belgia-Bryssel: Tukipalvelut Euroopan parlamentin Varsovan-yhteystoimiston viestintä- ja tiedotustoimien toimeenpanoa varten

2018/S 105-238738

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan parlamentti
Postiosoite: Rue Wiertz 60
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postinumero: 1047
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: Ewa Michnowska
Sähköpostiosoite: epwarszawa@ep.europa.eu
Puhelin: +48 225952470
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.europarl.europa.eu
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3398
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä seuraavaan osoitteeseen:
Virallinen nimi: Euroopan parlamentin, Liaison Office in Poland
Postiosoite: ul. Jasna 14/16a
Postitoimipaikka: Warszawa
Postinumero: 00-041
Maa: Puola
Yhteyshenkilö: Ewa Michnowska
Puhelin: +48 225952470
Sähköpostiosoite: epwarszawa@ep.europarl.eu
NUTS-koodi: PL9 Not specified
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.europarl.pl
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tukipalvelut Euroopan parlamentin Varsovan-yhteystoimiston viestintä- ja tiedotustoimien toimeenpanoa varten

Viitenumero: COMM/AWD/2018/222
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79416000 Suhdetoimintaan liittyvät palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Puitesopimuksen tekemisellä viestintäpalveluista edistetään seuraavien tavoitteiden saavuttamista:

— tarjotaan Euroopan parlamentin yhteystoimistolle mahdollisuus korkeatasoisen ammattituen hyödyntämiseen monien helposti ulkoistettavien tehtävien suorittamiseksi, jolloin toimiston työvoimaa vapautuu strategisempaan työhön,

— selkeytetään hankintaprosesseja,

— helpotetaan päivittäistä toimintaa yksinkertaisella tilausmenettelyllä samalla varmistaen hankintasääntöjen noudattamisen,

— tehdään viestintätoimien laajuuden kasvattaminen vaalikampanjan aikana mahdolliseksi.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79950000 Näyttelyjen, messujen ja kongressien järjestelypalvelut
79418000 Hankintoja koskevat konsulttipalvelut
79994000 Sopimustenhoitopalvelut
79553000 Omataittopalvelut
79540000 Tulkkauspalvelut
79530000 Käännöspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: PL POLSKA
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Euroopan parlamentin yhteystoimistot (European Parliament Liaison Offices – EPLO) ovat vastuussa Euroopan parlamentin institutionaalisten viestintäpyrkimysten hajautetusta toteuttamisesta. Tarkemmin sanoen yhteystoimistot hoitavat yhteyksiä kansallisten, alueellisten ja paikallisten viestimien kanssa, käyvät vuoropuhelua kansalaisten ja sidosryhmien kanssa perinteisin tavoin ja verkossa sekä tarjoavat Euroopan parlamentin jäsenille viestintäalustan jäsenmaissa. Nämä toimet ovat erityisen keskeisessä asemassa kampanjassa, jota Euroopan parlamentti käy vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleihin valmistautumiseksi.

Puitesopimuksen tekemisellä viestintäpalveluista edistetään seuraavien tavoitteiden saavuttamista:

— tarjotaan Euroopan parlamentin yhteystoimistolle mahdollisuus korkeatasoisen ammattituen hyödyntämiseen monien helposti ulkoistettavien tehtävien suorittamiseksi, jolloin toimiston työvoimaa vapautuu strategisempaan työhön,

— pääosaston hankintaprosessien selkeyttäminen,

— helpotetaan päivittäistä toimintaa yksinkertaisella tilausmenettelyllä samalla varmistaen hankintasääntöjen noudattamisen,

— tehdään viestintätoimien laajuuden kasvattaminen vaalikampanjan aikana mahdolliseksi.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 400 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimus aluksi 1 vuodeksi, jota voi seurata 3 mahdollista uusimista, enimmäiskesto on 4 vuotta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on kuuluttava asiaankuuluvaan ammatti- tai kaupparekisteriin (ei koske kansainvälisiä organisaatioita), tarjoajalla täytyy olla erityinen lupa, jolla todistetaan, että tarjoaja voi suorittaa sopimuksen kohteena olevat palvelut sijoittautumismaassaan, tai tarjoajan on oltava erityisen ammatillisen järjestön jäsen.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/07/2018
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 07/08/2018
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Biuro PE w Polsce.

Ul. Jasna 14/16a.

Warszawa.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Enintään 2 edustajaa kultakin tarjoajalta, jotka on asianmukaisesti valtuutettu sähköpostiviestillä – katso tarjouksen jättämistä koskevat ehdot.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Sähköpostiosoite: eo@ombudsman.europa.eu
Puhelin: +33 388172313
Internetosoite: https://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: CFI.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29/05/2018