Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Tjänster - 238738-2018

05/06/2018    S105

Belgien-Bryssel: Ramavtal för tjänster för organiseringen av kommunikations- och informationsverksamheterna vid sambandskontoret i Warsawa

2018/S 105-238738

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: Rue Wiertz 60
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: B-1047
Land: Belgien
Kontaktperson: Ewa Michnowska
E-post: epwarszawa@ep.europa.eu
Telefon: +48 225952470
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.europarl.europa.eu
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3398
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till följande adress:
Officiellt namn: Europaparlamentet, Liaison Office in Poland
Postadress: ul. Jasna 14/16a
Ort: Warszawa
Postnummer: 00-041
Land: Polen
Kontaktperson: Ewa Michnowska
Telefon: +48 225952470
E-post: epwarszawa@ep.europarl.eu
Nuts-kod: PL9 Not specified
Internetadress(er):
Allmän adress: www.europarl.pl
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för tjänster för organiseringen av kommunikations- och informationsverksamheterna vid sambandskontoret i Warsawa

Referensnummer: COMM/AWD/2018/222
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79416000 Public relations
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upprättande av ett ramavtal för kommunikationstjänster syftar till att uppfölja följande mål:

– att möjliggöra för Europaparlamentets sambandskontor (The European Parliament Liaison Offices – EPLO) att dra nytta av professionellt stöd för olika uppgifter som enkelt kan utkontrakteras och därmed frigöra kapacitet på kontoren för mer strategiskt arbete

– att effektivisera upphandlingsprocesser

– att främja den dagliga driften genom en enkel beställningsprocess, och samtidigt säkra efterlevnaden av upphandlingsregler

– att möjliggöra en ökad omfattning av kommunikationsverksamheter under valkampanjen.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 400 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79950000 Tjänster för organisering av utställningar, mässor och kongresser
79418000 Konsulttjänster för upphandling
79994000 Kontraktsadministration
79553000 Desktop publishing-tjänster
79540000 Tolktjänster
79530000 Översättartjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: PL POLSKA
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Europaparlamentets sambandskontor är ansvarigt för det decentraliserade genomförandet av Europarlamentets institutionella kommunikationssatsningar. Mer specifikt sköter kontoren kontakten med nationell, regional och lokal media, samarbetar med medborgare och intressenter genom aktiviteter online och offline samt erbjuder en kommunikationsplattform för Europaparlamentets ledamöter i medlemsstaterna. I synnerhet är deras satsningar centrala för Europaparlamentets kampanj inför valet till Europaparlamentet 2019.

Upprättande av ett ramavtal för kommunikationstjänster syftar till att uppfölja följande mål:

– att möjliggöra för Warszawas EPLO att dra nytta av professionellt stöd för olika uppgifter som enkelt kan utkontrakteras och därmed frigöra kapacitet på kontoren för mer strategiskt arbete

– att effektivisera generaldirektoratets upphandlingsprocesser

– att främja den dagliga driften genom en enkel beställningsprocess, och samtidigt säkra efterlevnaden av upphandlingsregler

– att möjliggöra en ökad omfattning av kommunikationsverksamheter under valkampanjen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 400 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ursprungligt avtal på 1 år, följt av 3 potentiella förnyelser, upp till högst 4 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Anbudsgivaren ska vara inskriven i ett relevant yrkes- eller handelsregister, med undantag av internationella organisationer, och inneha ett särskilt tillstånd som styrker behörighet att genomföra kontraktet i dennes etableringsland eller vara medlem i en särskild branschorganisation.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/07/2018
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 07/08/2018
Lokal tid: 10:00
Plats:

Biuro PE w Polsce.

Ul. Jasna 14/16a.

Warszawa.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Upp till 2 representanter per anbudsgivare som vederbörligen anmälts via e-post – Se villkoren för att lämna in anbud.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
E-post: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Internetadress: https://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: CFI.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/05/2018