Byggentreprenader - 238885-2019

23/05/2019    S99    Byggentreprenader - Meddelande om tilldelning - Selektivt förfarande 

Danmark-Tønder: Byggnation av låg- och mellanstadieskola

2019/S 099-238885

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Tønder Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29189781
Postadress: Wegners Plads 2
Ort: Tønder
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6270
Land: Danmark
Kontaktperson: Sune Bundesen
E-post: sb32@toender.dk

Internetadress(er):

Allmän adress: https://toender.dk/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ny skole i Skærbæk, Tønder Kommune

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45214210 Byggnation av låg- och mellanstadieskola
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Opførsel af ny folkeskole i Skærbæk, Tønder Kommune.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 83 581 428.00 DKK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Råhus

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45214210 Byggnation av låg- och mellanstadieskola
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skærbæk

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Råhus entreprisen er inddelt i nedenstående:

1.1 Jord

Entreprisen omfatter udgravninger for fundamenter samt tørholdelse. Omfatter ligeledes efterfølgende til- ogpåfyldning.

1.2 Beton – Pladsstøbt

Entreprisen omfatter udførelsen af alle pladsstøbte konstruktioner, herunder punkt- og stribefundamenter, elevatorgruber og terrændæk.

1.3 Betonelementer – leverance

Entreprisen omfatter leverance af dæk, trapper, vægge, søjler og bjælker der udføres som betonelementer. Entreprisen omfatter også projektering og evt. inddeling af elementer ift. transport og montage.

1.4 Betonelementer – montage

Entreprisen omfatter montage og interim afstivning af dæk, trapper, vægge, søjler og bjælker der udføres sombetonelementer.

1.5 Stål

Entreprisen omfatter leverance og montage af bjælker, søjler, tyndplader og forbindelsesmidler der udføres som stålkonstruktioner.

1.6 Kloak

Entreprisen omfatter etablering af indvendig og udvendig kloak for regn- og spildevand samt dræn.

1.7 Byggeplads

Entreprisen omfatter etablering af skurby, affaldshåndtering, belysning samt øvrige installationer til byggepladsen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Murer

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45214210 Byggnation av låg- och mellanstadieskola
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skærbæk

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Murerentreprisen dækker over flg. arbejder:

— Sokler,

— Slidlag og faldopbygninger,

— Klinkearbejder.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tømrer

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45214210 Byggnation av låg- och mellanstadieskola
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skærbæk

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tømrerentreprisen dækker over flg. arbejder:

— Lette indervægge,

— Sandwichelementer, facade,

— Udvendige vinduer, døre og ovenlys,

— Indvendige glaspartier,

— Indvendige døre og sidepartier,

— Foldevægge,

— Beslåning,

— Fodlister, gerigter og inddækninger,

— Alupartier,

— Tætningsarbejder,

— Opsætning af beklædningstegl,

— Opsætning af udvendig træbeklædning,

— Tagterrasser,

— Spærkonstrueret kold konstruktion på facade,

— Indvendige lofter,

— Indvendige træfinérvægge,

— Fast inventar (siddetrapper, bordplader, scener),

— Indvendig mørklægning,

— Siddetrin i træ på betontrapper,

— Alu inddækninger ved vinduer,

— Murkrone,

— Udv. bræddelofter i træ,

— Skure i terræn.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tag

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45214210 Byggnation av låg- och mellanstadieskola
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skærbæk

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tagdækningsentreprisen dækker over flg. arbejder:

— Tagopbygning med isolering og tagpap,

— Faldsikring,

— Fæstning af beslag til solceller.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Gulv

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45214210 Byggnation av låg- och mellanstadieskola
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skærbæk

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Gulventreprisen dækker over flg. arbejder:

— Udlægning af banevarer (linoleum, vinyl, gummigulv og lign.),

— Udlægning af trægulv,

— Udlægning af cementbaseret flydemørtel gulv,

— Montering af lamelmåtter ved indgange.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Maler

Del nr: 6
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45214210 Byggnation av låg- och mellanstadieskola
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skærbæk

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Malerentreprisen dækker over flg. arbejder:

— Malerbehandling af indvendige beton- og gips vægge (spartling, væv og maling),

— Malerbehandling af betonlofter og dæk,

— Støvbinding af betongulve, søjler og lofter,

— Malerbehandling af fodlister, gerigter, inddækninger mv,

— Malerbehandling af rør,

— Malerbehandling af udvendig træværk,

— Malerbehandling af fodlister, gericter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

El

Del nr: 7
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45214210 Byggnation av låg- och mellanstadieskola
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skærbæk

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Der etableres én hovedtavle og distribuerede undertavler, som forsyner elektriske anlæg i bygningen. Bygningentilsluttes den offentlige elforsyning i området.

Der etableres en it-installation bestående af fiberbackbone, krydsfelter og PDS-kabling.

Der etableres et fuldt dækkende ABA og varslingsanlæg.

På taget etableres ca. 200 m2 solceller.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

VVS

Del nr: 8
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45214210 Byggnation av låg- och mellanstadieskola
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skærbæk

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Entreprisen omfatter etablering af komplet varmeanlæg inkl. produktion af varmt brugsvand, komplet anlægforkoldt og varmt brugsvand, afløb i bygning samt levering og montering af sanitet.

Bygningen tilsluttes den offentlige vand- og varmeforsyning i området. Opvarmning primært med gulvvarme. I maskinrum etableres radiatorer eller varmepumpe. Varmt brugsvand produceres decentralt i bygningensfireteknikrum.

Koldvandsautomater.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Ventilation

Del nr: 9
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45214210 Byggnation av låg- och mellanstadieskola
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skærbæk

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Entreprisen omfatter levering og montering af komplet anlæg for balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding inkl. alle nødvendige dele for regulering, lyddæmpning og brandsikring mv.

Mekanisk ventilation med varmegenvinding i hele bygningen. Indblæsning primært gennem ventilationslofteritræbetonplader, udsugning via armaturer.

Fælles samlingsområde med synlige installationer ventileres via synlige armaturer. Der leveres og monteres ialt 4 ventilationsanlæg, der alle placeres i bygningens teknikrum.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

CTS

Del nr: 10
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45214210 Byggnation av låg- och mellanstadieskola
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skærbæk

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Entreprisen omfatter etablering af komplet samlet styring, regulering og overvågning af bygningens tekniske installationer.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Anlæg og Gartner

Del nr: 11
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45214210 Byggnation av låg- och mellanstadieskola
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skærbæk

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Samlet grundareal: 44 750 m2 hvoraf ca. 40 100 m2 er udearealer.

Anlægsarbejdet kan deles i 5 kategorier:

De ydre belagte arealer omfatter primært asfaltbelagte arealer, hvoraf størstedelen dimensioneres til kørsel (tilkørselsarealer, brandveje/primære stier, muligvis parkeringsarealer til biler, samt legearealer). Derudover forplads, cykelparkeringsområder i grusbelægning og muligvis bilparkering i grusbelægning. Afvanding fra belagte arealer holdes på overfladen og ledes enten til lokal nedsivning og/eller til Skifle.

Adgangsveje, parkeringsarealer, primære stier og forplads er oplyste.

(belagte flader i alt ca. 7 000 m2).

De ydre grønne arealer fremstår som græsarealer med fritstående træ- og plantegrupper. I græsarealerne findes smalle grusbelagte stier og områder med faldsand på legeområder. Tagvandet ledes fra bygningens tag (via indvendige tagnedløb) ud i åbne kanaler til et forsinkelsesbassin og herfra til Skifle.

(Grønne arealer inkl. vådområder i alt ca. 18 800 m2).

Skoven understreger grænsen imellem by og land, hvor skolen er forankret på landsiden. Skoven skal have karakter af egeskov og etableres efter 3 forskellige principper: Skovbevoksning (ca. 9 500 m2) med barrodsplanter, skovbryn (ca. 2 600 m2) med barrodsplanter og skov med solitære træer (ca. 1 900 m2).

(Skovarealer i alt ca. 14 000 m2).

De bygningsnære arealer omfatter bygningslommer belagt med betonfliser, træterrasser med direkte udgang fra bygningen samt 4 stk. udeliggende ”klasselokaler” der etableres som trækonstruktioner på pæle. Ydermere indeholder de bygningsnære arealer boardwalks (i træ og i træ/elefantrist), der forbinder forplads og udeliggende”klasselokaler” med indgangsområder.

(Træterrasser/trækonstruktioner ca. 1 000 m2 og bygningslommer ca. 300 m2).

De særlige lege- og spilleområder fremstår med forskellige legeredskaber. Efter behov findes faldunderlag. (OBS:Mængde medregnet under de ydre grønne arealer)

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Inventar

Del nr: 12
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45214210 Byggnation av låg- och mellanstadieskola
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skærbæk

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

I henhold til det udleverede materiale udføres samtlige arbejder, leverancer, montering og levering m.m. til fast pris. Der leveres garderobeskabe/lockers, bordplader, siddetrapper, scener og øvrigt special inventar samt inventar til faglokaler og køkkener.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 204-463916
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande
Den upphandlande myndigheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån ovanstående förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Råhus

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11/04/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 6
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Bo Michelsen A/S
Nationellt registreringsnummer: 83231815
Postadress: Ribelandevej 37
Ort: Tønder
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6270
Land: Danmark
E-post: mail@bomichelsen.dk
Telefon: +45 74723770
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 26 091 010.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Murer

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
25/04/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 4
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Murermester Peter S. Nielsen
Nationellt registreringsnummer: 19084671
Postadress: Mellemgade 12A
Ort: Skærbæk
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6780
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 375 000.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Tømrer

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/05/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 3
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Kraftman A/S
Nationellt registreringsnummer: 30198158
Postadress: Vestvejen 167
Ort: Aabenraa
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6200
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 22 397 820.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 4
Benämning på upphandlingen:

Tag

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/05/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Phønix Tag Sønderjylland A/S
Nationellt registreringsnummer: 27465803
Postadress: Lundsbjerg Industrivej 53
Ort: Aabenraa
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6200
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 770 600.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 6
Benämning på upphandlingen:

Gulv

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/05/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Garant Haderslev
Nationellt registreringsnummer: 21500135
Postadress: Chr. X's Vej 6c
Ort: Haderslev
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6100
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 745 160.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 7
Benämning på upphandlingen:

Maler

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/05/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 3
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Malerfirmaet Egon Hofsted & Søn
Nationellt registreringsnummer: 30340507
Postadress: Håndværkervej 20
Ort: Tønder
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6270
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 271 993.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 8
Benämning på upphandlingen:

El

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/04/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Bravida Danmark A/S
Nationellt registreringsnummer: 14769005
Postadress: Svendborgvej 226
Ort: Odense S
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 9 456 796.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 10
Benämning på upphandlingen:

VVS

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
25/04/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 3
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Jürgensen VVS ApS
Nationellt registreringsnummer: 79472816
Postadress: Håndværkervej 9
Ort: Tønder
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6270
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 322 900.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 11
Benämning på upphandlingen:

Ventilation

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/05/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 3
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: GK Danmark A/S
Nationellt registreringsnummer: 14306048
Postadress: Ambolten 6
Ort: Varde
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6800
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 851 800.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 12
Benämning på upphandlingen:

CTS

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/05/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 4
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Bravida Danmark A/S
Nationellt registreringsnummer: 14769005
Postadress: Svendborgvej 226
Ort: Odense S
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 447 585.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 13
Benämning på upphandlingen:

Anlæg og Gartner

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/05/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 4
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Vognmand og Entreprenør Mads Vejrup A/S
Nationellt registreringsnummer: 32271138
Postadress: Algade 70, Frifelt
Ort: Skærbæk
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6780
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 5 249 379.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 14
Benämning på upphandlingen:

Inventar

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
25/04/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: ST Skoleinventar A/S
Nationellt registreringsnummer: 21639044
Postadress: Gl. Kongevej 14-20
Ort: Tarm
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6880
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 205 172.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for udbud
Postadress: Dahlerups Pakhus, Langelinie 17
Ort: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-post: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadress: www.klfu.dk

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/05/2019