Teenused - 241430-2020

25/05/2020    S100

Lietuva-Vilnius: Krovinių vežimo agentūrų paslaugos

2020/S 100-241430

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Nacionalinis registracijos Nr.: 188613242
Adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 2
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pašto kodas: LT-01108
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Sonata Koriaginaitė
El. paštas: sonata.koriaginaite@urm.lt
Telefonas: +370 2362979
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.urm.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5095
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=514313
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=514313&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Diplomatinio krovinio gabenimo paslaugos

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
63521000 Krovinių vežimo agentūrų paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) dalis:

— I pirkimo dalis – diplomatinio krovinio gabenimo paslaugos pirmoje geografinėje zonoje (ES),

— II pirkimo dalis – diplomatinio krovinio gabenimo paslaugos antroje geografinėje zonoje (pasaulis, neįskaitant ES).

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Diplomatinio krovinio gabenimo paslaugos (ES)

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
63521000 Krovinių vežimo agentūrų paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT LIETUVA
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Diplomatinio krovinio gabenimo ir susijusios paslaugos pirmoje geografinėje zonoje (ES). Diplomatinio krovinio gabenimo paslaugos į 19 valstybių, 22 miestus. Numatomas diplomatinių krovinių kiekis iš Lietuvos Respublikos į užsienio valstybes – 80 krovinių per metus, iš užsienio valstybių į Lietuvos Respubliką – 80 krovinių per metus.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Perkančioji organizacija pasilieka teisę pratęsti sutartį tomis pačiomis sąlygomis, ne daugiau kaip 2 (du) kartus. Bendra sutarties trukmė, įskaitant visus pratęsimus, negali būti ilgesnė kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės sutarties įsigaliojimo datos.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Diplomatinio krovinio gabenimo paslaugos (pasaulis, neįskaitant ES)

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
63521000 Krovinių vežimo agentūrų paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT LIETUVA
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Diplomatinio krovinio gabenimo ir susijusios paslaugos antroje geografinėje zonoje (pasaulis, neįskaitant ES). Diplomatinio krovinio gabenimo paslaugos į 23 valstybes, 31 miestą. Numatomas diplomatinių krovinių kiekis iš Lietuvos Respublikos į užsienio valstybes – 100 krovinių per metus, iš užsienio valstybių į Lietuvos Respubliką - 100 krovinių per metus.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Perkančioji organizacija pasilieka teisę pratęsti sutartį tomis pačiomis sąlygomis, ne daugiau kaip 2 (du) kartus. Bendra sutarties trukmė, įskaitant visus pratęsimus, negali būti ilgesnė kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės sutarties įsigaliojimo datos.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, deklaruodami, kad nėra pašalinimo pagrindų, kad tenkina pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kartu su pasiūlymu pateikia užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD).

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

-

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Pirkimo sutarties įvykdymas bus užtikrinamas delspinigiais ir sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentu, išduotu banko arba draudimo bendrovės. Detalesnė informacija apie pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo būdus ir tvarką nurodyta pirkimo dokumentuose.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 25/06/2020
Vietos laikas: 13:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 3 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 25/06/2020
Vietos laikas: 13:45
Vieta:

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius, LIETUVA.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: taip
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, šio skelbimo IV.2.7) papunktyje nurodytas vietos laikas (13.45) yra preliminarus, jam pasikeitus tiekėjai informuojami nebus.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Adresas: Gedimimo pr. 40
Miestas: Vilnius
Pašto kodas: LT-01501
Šalis: Lietuva
El. paštas: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Telefonas: +370 70668368
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt/
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
21/05/2020