Tavarat - 241679-2019

24/05/2019    S100    Tavarat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Sipoo: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet

2019/S 100-241679

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Sipoon kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0203533-8
Postiosoite: Iso Kylätie 18
Postitoimipaikka: Sipoo
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 04130
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Johanna Heikel
Sähköpostiosoite: hankinnat@sipoo.fi
Puhelin: +358 923531

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.sipoo.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/sipoo
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/sipoo?id=237579&tpk=06bbb63f-e3c0-4a63-ac70-ee2262f51033
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Uusi Kuntala, irtokalustehankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
39000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on irtokalusteet ja valaisimet tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Sipoon Nikkilän keskustassa sijaitseva kunnantalo (Kuntala) muuttaa muutaman kilometrin päässä oleviin vuokrattaviin tiloihin osoitteessa Lukkarinmäentie 2, Sipoo. Tulevissa tiloissa ei tällä hetkellä ole kunnan toimintoja varten irtokalusteita. Tiloissa tulee olemaan monitoimityötilaa kolmessa (3) kerroksessa. Tilaaja muuttaa Uuden Kuntalan tiloihin joulukuussa 2019 ja tilat ovat irtokalusteiden osalta käyttökunnossa tilaajalle 30.11.2019.

Hankittavien kalusteiden tulee olla uusia. Hankinta on jaettu osiin. Tarjoajan on tarjottava kaikkia tarjoamansa osan irtokalusteita.

Jokaiseen osaan valitaan yksi (1) sopimustoimittaja.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät:

Tarjoaja voi tulla valituksi kaikkiin osiin, joihin se on soveltuva tarjoaja ja johon se antaa voittavan tarjouksen.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Lounge- ja terassitilojen irtokalusteet

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
39000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Uusiin tiloihin kalustetaan lounge tiloja. Uudessa Kuntalassa tulee työskentelemään noin 100 henkilöä. Vähimmäisvaatimukset sekä muut tiedot lounge- ja terassitiloihin hankittavista kalusteista löytyy tarjouspyynnön liitteistä 1 Hintaliite, osa 1, 2A Esimerkkikuvat tuotteista ja materiaaleista sekä liitteestä 3 Kalusteluettelo tiloittain.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 60
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintasopimus mahdollistaa myöhemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa kuvatut lisähankintamahdollisuudet. Tarkemmin kohdissa Hankinnan kohteen kriteerit sekä Muut tiedot.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Työ- ja neuvottelutilojen irtokalusteet

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
39000000
31500000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Uuden Kuntalan tiloihin kalustetaan neuvottelutiloja joissa tulee olemaan yhteensä noin 100 neuvottelutilapaikkaa. Rakennukseen kalustetaan myös ruokalatila 40:lle henkilölle. Tiloihin tulee 90 työpistettä noin 100 henkilölle. Uusiin tiloihin muuttamisen tavoitteena on mahdollistaa työtapojen joustavoittaminen ja modernien työtapojen käyttöönotto. Tiloissa tulee olemaan monitoimityötilaa kolmessa kerroksessa.

Tarkemmat tiedot työ- ja neuvottelutiloihin sekä ruokalaan hankittavista kalusteista. Vähimmäisvaatimukset sekä muut tiedot lounge- ja terassitiloihin hankittavista kalusteista löytyvät tarjouspyynnön liitteistä 1 Hintaliite, osa 2, 2A Esimerkkikuvat tuotteista ja materiaaleista sekä liitteestä 3 Kalusteluettelo tiloittain.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 60
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintasopimus mahdollistaa myöhemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa kuvatut lisähankintamahdollisuudet. Tarkemmin kohdissa Hankinnan kohteen kriteerit sekä Muut tiedot.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso tarkemmin ESPD-lomake sekä tarjouspyynnön kohta Muut ehdot.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso sopimusluonnos ja muut tarjouspyyntöasiakirjat.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
Nopeutettu menettely
Perustelut:

Hankintayksikkö on julkaissut hankintalain 61 §:ssä tarkoitetun ennakkoilmoituksen 8.3.2019, jonka tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen. Lisäksi käydyssä markkinavuoropuhelussa on käynyt ilmi, että kalustetilaukset on tehtävä elokuun 2019 aikana, jotta muuttoaikataulu pysyy suunnitellussa. Kesälomakauden vuoksi hankintapäätös on tehtävä kesäkuussa.

IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 049-111841
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 10/06/2019
Paikallinen aika: 08:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Ruotsi, Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 10/06/2019
Paikallinen aika: 09:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Projektijohtaja Esa Paasonen on läsnä tarjousten avaustilaisuudessa. Tilaisuudessa ei saa olla läsnä muita henkilöitä hankintayksikön ulkopuolelta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Tarjouksen jättämisestä ei makseta korvausta. Tarjous tulee tehdä suomen tai ruotsin kielellä.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23/05/2019