Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Tjänster - 242475-2018

06/06/2018    S106

Sverige-Nacka: Byggnation av paviljong

2018/S 106-242475

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 078-174188)

Rättslig grund:

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Nacka kommun
Ort: Nacka
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Land: Sverige
E-post: kenneth.lindrooth@nacka.se
Internetadress(er):
Allmän adress: www.nacka.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dynamiskt inköpssystem för skol- och förskolepaviljonger under 2018- 2045, ansökan och avslutning sker löpande.

Referensnummer: KFKS 2018/365
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45212600 Byggnation av paviljong
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Nacka kommun avser att införa Dynamiskt inköpssystem för skol- och förskolepaviljonger

Det kan avse både hyra av moduler/Paviljonger under olika perioder eller köp av moduler/paviljonger.

Det kan även avse tillhörande markberedning.

Det kan aven avse tillhörande tjänster som drift och skötsel.

Kommuner ser till att det finns vatten, avlopp och el vid tomtgräns.

Leverantörer som godkänns i systemet har rätt att lämna anbud på förfrågan. Leverantörer kan under 25 år ansöka om att bli godkända i systemet eller när som helst avsluta sin anslutning.

Vid förfrågan kommer det utvärderas på olika kriterier beroende på det aktuella behovet.

Exempel på utvärderingskriterier är:

1. Leveranstid

2. Kvalitetskriterier

3. Pris

4. Gestaltning

5. Funktion

6. Innovation och nya smarta lösningar

7. Kombination av köp eller hyra och tillhörande tjänster

8. Annat

Välkommen att ansöka 2018 till 2043 om att bli leverantör.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/06/2018
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 078-174188

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.7
Plats där texten ska ändras: Slut
I stället för:
Datum: 21/05/2025
Ska det stå:
Datum: 31/12/2043
Avsnitt nummer: IV.2.2
Plats där texten ska ändras: Datum:
I stället för:
Datum: 29/10/2025
Ska det stå:
Datum: 31/05/2043
VII.2)Övriga upplysningar: