Palvelut - 242541-2019

24/05/2019    S100    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Kokkola: Rahoitus- ja vakuutuspalvelut

2019/S 100-242541

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
KIP Infra Oy
2157743-1
PL 17
Kokkola
67101
Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@justia.fi
NUTS-koodi: FI1D5

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.kipinfra.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Kokkolan Teollisuuskylä Oy
0179213-4
PL 17
Kokkola
67100
Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@justia.fi
NUTS-koodi: FI1D5

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.kokkolanteollisuuskyla.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Kiinteistö Oy Kokkolan AH Park
2180567-6
PL 17
Kokkola
67101
Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@justia.fi
NUTS-koodi: FI1D5

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.kokkolanteollisuuskyla.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Kiinteistö Oy Kokkolan Alu-Boat Park
2021882-4
PL 17
Kokkola
67101
Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@justia.fi
NUTS-koodi: FI1D5

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.kokkolanteollisuuskyla.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Kiinteistö Oy Kokkolan Marin Park
1948411-3
PL 17
Kokkola
67101
Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@justia.fi
NUTS-koodi: FI1D5

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.kokkolanteollisuuskyla.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Kiinteistö Oy Kokkolan Steel Park
1644926-7
PL 17
Kokkola
67101
Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@justia.fi
NUTS-koodi: FI1D5

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.kokkolanteollisuuskyla.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Kiinteistö Oy Kokkolan Innogate
1778502-7
PL 17
Kokkola
67101
Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@justia.fi
NUTS-koodi: FI1D5

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.kokkola.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta: https://www.justia.fi
Lisätietoja saa toinen osoite:
Justia Oy
Keilaranta 1
02150 Espoo
Suomi
Yhteyshenkilö: Justia Oy / Mia Timonen
Sähköpostiosoite: kilpailutus@justia.fi
NUTS-koodi: FI1B

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.justia.fi

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/justia?id=240628&tpk=65974b07-0bc1-4a38-bb1a-7c0b15be7167
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: kuntaomisteinen osakeyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kokkolan kaupungin tytäryhteisöjen vahinkovakuutuspalveluiden kilpailutus

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
66000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Vahinkovakuutukset ja niihin liittyvät palvelut.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D5
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Vahinkovakuutuspalvelujen hankinta sisältäen työtapaturma-, matka-, omaisuus-, keskeytys-, vastuu-, oikeusturva- ja ajoneuvovakuutukset sekä niihin liittyvät palvelut.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

— Ulkomainen tarjoaja täyttää laissa ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (398/1995) asetetut edellytykset ja muut määräykset.

— Suomalainen tarjoaja täyttää vakuutusyhtiölaissa (521/2008) asetetut edellytykset ja muut määräykset. — Tarjoajalla on voimassa oleva toimilupa vakuutuspalvelujen tarjoamiseen ja tarjoaja on rekisteröity kaupparekisteriin sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisesti.

— Tarjoaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin sekä työnantajarekisteriin ja tarjoaja on huolehtinut sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisten verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.

— Tarjoajaa ei koske julkista hankinnoista annetuin lain (1397/2016) 80 §:n tai 81 §:n poissulkemisperusteet.

— Tarjoajan on esitettävä selvityksenä soveltuvuusedellytysten täyttämisestä EU asetuksen 2016/7 mukaisella ESPD-asiakirjalla.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

Vakuutusyhtiölaki 521/2008

Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 398/1995

III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 09/07/2019
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31/12/2019
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 09/07/2019
Paikallinen aika: 14:10
Paikka:

Justia Oy

Keilaranta 1

02150 Espoo

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23/05/2019