Доставки - 243790-2018

TIЗаглавиеБългария-София: Пощенски пликове
NDНомер на публикацията на обявлението243790-2018
PDДата на публикуване07/06/2018
OJНомер на броя на ОВ S107
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаМинистерство на икономиката (176789453)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен06/06/2018
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)22822000 - Търговски формуляри
22800000 - Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
30199230 - Пощенски пликове
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG411
IAИнтернет адрес (URL)http://www.mi.government.bg/bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС