Услуги - 244249-2017

TIЗаглавиеЛюксембург-Люксембург: ЕИБ - Услуги по управление на поща и разпространение
NDНомер на публикацията на обявлението244249-2017
PDДата на публикуване28/06/2017
OJНомер на броя на ОВ S121
TWГрад/населено място на купувачаЛЮКСЕМБУРГ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска инвестиционна банка
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаLU
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска инвестиционна банка
DSДокумент изпратен16/06/2017
DTКраен срок за подаване10/08/2017
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)64121200 - Услуги по доставяне на колети
79571000 - Услуги по експедиция на пратки
72512000 - Услуги по управление на документи
64122000 - Вътрешноведомствени куриерски услуги
64100000 - Услуги на националната поща, куриерски услуги
30131000 - Оборудване за зала за обработване на пощенски пратки
64121000 - Куриерски мултимодални услуги
79223000 - Услуги, предоставени от митнически посредник
64121100 - Услуги по доставяне на писма
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)LU000
IAИнтернет адрес (URL)http://www.eib.org
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС