Услуги - 244604-2015

Компактен изглед

14/07/2015    S133

Бeлгия-Брюксел: Рамков договор относно международно политическо сътрудничество в областта на промишлеността и МСП

2015/S 133-244604

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 9.7.2015 г., 2015/S 130-238687)

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME), на вниманието на: L. Vari, Covent Garden 2, place Rogier 16, офис 12/27, 1210 Брюксел, БЕЛГИЯ. Тел. +32 22999440. Факс +32 22973512. Електронна поща: easme-procurement@ec.europa.eu

Вместо 

II.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:

EASME желае да сключи рамков договор в „каскаден ред“, включващ 4-та оференти с най-високи резултати ...

IV.3.1) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган:

EASME/EASME/2015/006.

Да се чете 

II.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:

EASME желае да сключи рамков договор в „каскаден ред“ с 4-та оференти, които са получили най-високи резултати ...

IV.3.1) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган:

EASME/COSME/2015/006.