Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 244769-2019

TIЗаглавиеБългария-София: Услуги, свързани с обучение на персонала
NDНомер на публикацията на обявлението244769-2019
PDДата на публикуване27/05/2019
OJНомер на броя на ОВ S101
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаБългарски институт по метрология (175092070)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен22/05/2019
DTКраен срок за подаване01/07/2019
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)79632000 - Услуги, свързани с обучение на персонала
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG411
IAИнтернет адрес (URL)www.bim.government.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС