Palvelut - 245175-2018

08/06/2018    S108

Ruotsi-Solna: Ohjelmistojen kehittämispalvelut

2018/S 108-245175

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC)
Postiosoite: Granits väg 8
Postitoimipaikka: Solna
NUTS-koodi: SE SVERIGE
Postinumero: 171 65
Maa: Ruotsi
Yhteyshenkilö: Procurement Back Office
Sähköpostiosoite: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.ecdc.europa.eu
Hankkijaprofiilin osoite: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3680
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3680
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Ohjelmistojen kehittämispalvelut

Viitenumero: OJ/2018/ICT/9778
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimuksen kohteena on ohjelmistojen kehittämis- ja ylläpitopalvelujen toimittaminen seuraavasti:

(i) (kynnysarvoon perustuva uudelleenkäynnistäminen) uusien ohjelmistotuotteiden kehittäminen tai olemassa olevan ohjelmistotuotteen laaja päivitys, joka toimitetaan hankkeen muodossa,

(ii) (peräkkäisjärjestelmä) toimittamisen jälkeen tehtävät tuotteen muutokseen liittyvät ylläpitotoimet virheiden korjaamiseksi, suorituskyvyn ja muiden ominaisuuksien parantamiseksi ja

(iii) (peräkkäisjärjestelmä) olemassa olevan ohjelmistotuotteen edelleen kehittäminen, tavallisesti liiketoiminnan toimivuuden lisäämiseksi tai muokkaamiseksi.

Sopimus suoritetaan pääasiassa sopimusosapuolen toimitiloissa. Ainoastaan muutamia toimia on tarkoitus toimittaa ECDC:n toimitiloissa Solnassa, Ruotsissa.

Sopimusosapuolen odotetaan työskentelevän läheisessä yhteistyössä ECDC:n, ulkoisen tietoteknisen infrastruktuurin sopimusosapuolen ja ulkoisen tietoteknisen laadunvarmistuksen sopimusosapuolen kanssa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72212517 IT-ohjelmistojen kehittämispalvelut
72262000 Ohjelmiston kehittämispalvelut
72267000 Ohjelmistojen ylläpito- ja korjauspalvelut
72267100 ATK-ohjelmiston ylläpito
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: SE SVERIGE
Pääasiallinen suorituspaikka:

ECDC:n ja sopimusosapuolen toimitilat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimuksen kohteena on ohjelmistojen kehittämis- ja ylläpitopalvelujen toimittaminen seuraavasti:

(i) (kynnysarvoon perustuva uudelleenkäynnistäminen) uusien ohjelmistotuotteiden kehittäminen tai olemassa olevan ohjelmistotuotteen laaja päivitys, joka toimitetaan hankkeen muodossa,

(ii) (peräkkäisjärjestelmä) toimittamisen jälkeen tehtävät tuotteen muutokseen liittyvät ylläpitotoimet virheiden korjaamiseksi, suorituskyvyn ja muiden ominaisuuksien parantamiseksi ja

(iii) (peräkkäisjärjestelmä) olemassa olevan ohjelmistotuotteen edelleen kehittäminen, tavallisesti liiketoiminnan toimivuuden lisäämiseksi tai muokkaamiseksi.

Sopimus suoritetaan pääasiassa sopimusosapuolen toimitiloissa. Ainoastaan muutamia toimia on tarkoitus toimittaa ECDC:n toimitiloissa Solnassa, Ruotsissa.

Sopimusosapuolen odotetaan työskentelevän läheisessä yhteistyössä ECDC:n, ulkoisen tietoteknisen infrastruktuurin sopimusosapuolen ja ulkoisen tietoteknisen laadunvarmistuksen sopimusosapuolen kanssa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 60
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 25/07/2018
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 27/07/2018
Paikallinen aika: 10:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
01/06/2018