Palvelut - 245759-2019

27/05/2019    S101    - - Palvelut - Palveluja koskevat käyttöoikeussopimukset - Käyttöoikeussopimuksen tekomenettely 

Suomi-Lahti: Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut

2019/S 101-245759

Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/23/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Lahden kaupunki
0149669-3
PL 202
Lahti
15101
Suomi
Yhteyshenkilö: Tarinka Ringvall
Puhelin: +385 505594078
Sähköpostiosoite: tarinka.ringvall@lahti.fi
NUTS-koodi: FI1C3

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.lahti.fi

I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/lahti
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Hakemukset tai soveltuvissa tapauksissa tarjoukset on lähetettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/lahti?id=219623&tpk=a9166b2d-3385-4eab-8689-cee6a10f63b5
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Liikunta- ja kulttuurietuus henkilöstölle

Viitenumero: D/453/02.08.00.00.03/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
92000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Lahden kaupungilla työskentelee noin 3 500 henkilöä. Suurin osa, 82 %, tuottaa erilaisia sivistyspalveluita; kuten opetus-, varhaiskasvatus-, nuoriso-, kirjasto- ja museopalveluita. Liikunta- ja kulttuuriedulla työnantaja tukee työntekijöidensä liikunta- ja kulttuuriharrastamista, edistää henkilöstön hyvinvointia ja työntekijöiden terveydentilaa. Liikunta- ja kulttuurietua tulee voida käyttää eri liikunta- ja kulttuuripalveluissa/kohteissa/muodoissa kattavasti Lahden alueella sekä muualla Suomessa noin 100 kilometrin säteellä Lahdesta (työssäkäyntialue). Liikunta- ja kulttuurietua tulee olla mahdollista käyttää Lahden kaupungin omissa liikunta- ja kulttuuripalveluissa/kohteissa kattavasti. Käyttökohteella tarkoitetaan yksittäistä liikunta- ja kulttuuripalvelun toimipistettä, jossa palveluntarjoajan sähköinen vastaava toiminto käy maksuvälineenä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä käyttöoikeussopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C3
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Liikunta- ja kulttuurietua tulee voida käyttää eri liikunta- ja kulttuuripalveluissa / kohteissa sekä liikunta ja kulttuuri muodoissa kattavasti sekä Lahden alueella ja muualla Suomessa noin 100 kilometrin säteellä Lahdesta (työssäkäyntialue). Liikunta- ja kulttuurietu tulee olla mahdollista Lahden kaupungin omissa liikunta ja kulttuuripalveluissa/kohteissa kattavasti. Käyttökohteella tarkoitetaan yksittäistä liikunta ja kulttuuripalvelun toimipistettä, jossa palveluntarjoajan sähköinen vastaava toiminto käy maksuvälineenä. Työnantaja käyttää liikunta- ja kulttuurietuihin enintään 150 000 EUR kalenterivuodessa. Liikunta- ja kulttuurietu otetaan käyttöön heti, kun se kilpailutusprosessin jälkeen on mahdollista.

Tavoitteena on, että palvelu on käytössä 1.11.2019.

Palveluntuottajaksi valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta, jota voidaan jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Käyttöoikeussopimus tehdään hankinta-asiakirjoissa mainitut perusteet
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Käyttöoikeussopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 24
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta, jota voidaan jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Varattuja käyttöoikeussopimuksia koskevat tiedot
III.2)Käyttöoikeussopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Käyttöoikeussopimuksen toteuttamisen ehdot:
III.2.3)Tietoa käyttöoikeussopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Osallistumishakemusten jättämisen tai tarjousten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 20/06/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24/05/2019