Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Varor - 246681-2021

17/05/2021    S94

Sverige-Jönköping: Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning

2021/S 094-246681

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sveriges domstolar
Nationellt registreringsnummer: 202100-2742
Postadress: Kyrkogatan 34
Ort: Jönköping
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 55 181
Land: Sverige
E-post: catharina.bladh@dom.se
Telefon: +46 36-155300
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.dom.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Service- och supportavtal avseende UPS-system på Norrtälje tingsrätt

Referensnummer: 2020/1453
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
31000000 Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Anbudsinbjudan avseende service- och supportavtal avseende UPS-system på Norrtälje tingsrätt. Anbudsinbjudan inom det dynamiska inköpssystemet för UPS- system, dnr. 2020/0486.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 400 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
31000000 Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Norrtälje

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Detta avtal reglerar leverantörens serviceåtagande av UPS-systemet på Norrtälje tingsrätt. Leverantörens serviceåtagande omfattar hela UPS-systemet oavsett om leverantören har installerat hela, delar av, eller inget av den anläggning detta avtal omfattar.

Avtalet omfattar även kompletterande beställningar vid behov såsom byte och installation av vissa eller flera batteriblock.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

2+2+2 år

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 087-206324
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande
Den upphandlande myndigheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån ovanstående förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Service- och supportavtal avseende UPS-system på Norrtälje tingsrätt

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/12/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Coromatic AB
Nationellt registreringsnummer: 556578-6414
Postadress: Fiskaregatan 4c
Ort: Härnösand
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 871 33
Land: Sverige
E-post: johan.sjogren@coromatic.se
Telefon: +46 739668423
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 109 395.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Göteborg och migrationsdomstol
Postadress: Box 53197
Ort: Göteborg
Postnummer: 400 15
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se
Telefon: +46 31-7327000
Fax: +46 31-7117859
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/05/2021