Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Piegādes - 247389-2018

09/06/2018    S109

Beļģija-Bruxelles: Atklāts uzaicinājums attiecībā uz pamatnolīgumu par aparatūras un izlietojamo materiālu piegādi un IT pakalpojumu nodrošināšanu Parlamentarium, Europa Experience izstādes telpām un citu apmeklētājiem nodrošināto pakalpojumu vajadzībām

2018/S 109-247389

Paziņojums par līgumu

Piegādes

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pasta adrese: Rue Wiertz 60
Pilsēta: Bruxelles
NUTS kods: BE BELGIQUE-BELGIË
Pasta indekss: 1047
Valsts: Beļģija
E-pasts: VisitCenterProject@ep.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3646
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz šādu adresi:
Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pasta adrese: Rue Wiertz 60
Pilsēta: Brussels
Pasta indekss: 1047
Valsts: Beļģija
E-pasts: visitcenterproject@ep.europa.eu
NUTS kods: BE BELGIQUE-BELGIË
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.europarl.europa.eu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Atklāts uzaicinājums attiecībā uz pamatnolīgumu par aparatūras un izlietojamo materiālu piegādi un IT pakalpojumu nodrošināšanu Parlamentarium, Europa Experience izstādes telpām un citu apmeklētājiem nodrošināto pakalpojumu vajadzībām

Atsauces numurs: COMM/DG/AWD/2018/21
II.1.2)Galvenās CPV kods
30200000 Datoru iekārtas un piederumi
II.1.3)Līguma veids
Piegādes
II.1.4)Īss apraksts:

Šī uzaicinājuma uz konkursu rezultātā ir paredzēts noslēgt pamatnolīgumu ar 1 uzņēmēju par IT aprīkojuma, aparatūras un visu komponentu un izlietojamo materiālu piegādi, kas nepieciešama, lai nodrošinātu Parlamentarium izstāžu, dalībvalstu Europa Experience telpu un galvenokārt apmeklētājiem paredzēto telpu netraucētu darbību. Šie piegādes elementi tiks izmantoti galvenokārt jaunu interaktīvu izstāžu telpu izveidei, esošo iekārtu atjaunināšanai un bojātās vai novecojušās aparatūras nomaiņai Eiropas Parlamenta apmeklētājiem paredzēto pakalpojumu telpās Briselē un dalībvalstīs.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 12 500 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
30213200 Planšetdators
30213100 Portatīvie datori
31527260 Apgaismes sistēmas
32420000 Tīkla iekārtas
51611100 Iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi
48500000 Sakaru un multivides programmatūras pakotne
72200000 Programmatūras izstrādes un konsultāciju pakalpojumi
32322000 Multivides iekārtas
30210000 Datu apstrādes iekārtas (aparatūra)
30231000 Datoru ekrāni un vadības pultis
30231310 Plakanie ekrāni
30231320 Skārienekrāna monitori
30233000 Atmiņas ierīces un lasītāji
32320000 Televīzijas un audiovizuālās iekārtas
32330000 Skaņas, videoattēla ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra
32333400 Videoatskaņotāji
32340000 Mikrofoni un skaļruņi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE BELGIQUE-BELGIË
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Parlamentarium Briselē un izstāžu telpas citās apmeklētāju telpās Eiropā.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

a) IT aprīkojuma piegāde:

Īpašo tehnisko nosacījumu 1. uzdevums “Aparatūra” ietver dažāda veida aparatūru un IT komponentus, kuri izraudzītajam pretendentam būs jāpiegādā jaunu projektu īstenošanas nolūkā, uzturēšanas krājumiem vai, lai nomainītu bojāto vai novecojušo aparatūru.

Piemērs: skārienekrāni, TV monitori, skaļruņi, IT komponenti un kabeļi (slēdži, savienotāji, KVM pagarinātāji u. c.), projektori, tīkla ierīces, serveri, datori, multivides atskaņotāji, RFID ierīces (tagi, nolasītāji, antenas), bezvadu tālruņi.

b) IT izlietojamo materiālu piegāde:

lai nodrošinātu Parlamentarium un Europa Experience telpu netraucētu darbību un profilaktisku uzturēšanu, tām ir nepieciešami attiecīgi izlietojamie materiāli, kurus uzstāda Parlamentarium IT grupa vai tehniskās apkopes darbuzņēmēji. Īpašo tehnisko nosacījumu 2. uzdevums “Izlietojamie materiāli” ietver tādu preču uzskaitījumu, kādas nepieciešamas apmeklētājiem paredzēto pakalpojumu ikdienas darbībai.

Piemērs: projektoru spuldzes un filtri, mobilo tālruņu baterijas, pēc pasūtījuma izgatavoti apvalki, siksniņas, aizsargplēve un austiņas.

c) Pakalpojumi:

darbuzņēmējam pēc Parlamenta pieprasījuma būs jāsniedz noteikti IT pakalpojumi, kas cita starpā ietver aprīkojuma uzstādīšanu uz vietas, jaunas, interaktīvas ekspozīcijas projektēšanu un īstenošanu.

Pamatojoties uz Parlamenta norādītajām specifikācijām vai arhitekta un multivides plānotāja sagatavoto projektu un priekšizpēti, darbuzņēmējam jābūt spējai nodrošināt komplicētu integrētu aparatūras risinājumu, jo īpaši nosakot:

— nepieciešamās aparatūras, programmatūras, izlietojamo materiālu un uzturēšanas krājumu cenu sarakstu,

— pakalpojuma izmaksu analīzi, ietverot projekta vadībai, izstrādei, inženiertehniskajiem darbiem, darbsemināram pirms integrētās aparatūras uzstādīšanas, uzstādīšanai uz vietas un nodošanai ekspluatācijā nepieciešamās cilvēkdienas un eksperta pakalpojumus projekta vajadzībām (piem., “Watchout” sistēmas konfigurācija, “Crestron” programmēšana, kapacitīvas skārienplēves (capacitive touch foil) uzstādīšana utt.),

— posmos sadalītu grafiku ar projekta sasniegtajiem rezultātiem un tā elementu piegādes laiku darbuzņēmēja uzdevuma ietvaros; šis grafiks ir jāsaskaņo ar projekta vispārējo grafiku,

— projekta detalizētu tehnisko plānu, piem., shēmu principu, tehnisko ieguldījumu darbuzņēmēja-koordinatora multivides stacijas aprīkojuma projektēšanai, lietotāju rokasgrāmatas un darba izpildes datnes.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 12 500 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 12
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

3 reizes iespējams pēc izvēles pagarināt līgumu par 1 gadu.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Uz e-pasta adresi visitcenterproject@ep.europa.eu lūdzam sūtīt tikai jautājumus par telpu obligāto apmeklējumu. Citi jautājumi jāuzdod platformā “eTendering”: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3646

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

skatīt konkursa dokumentus.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Skatīt konkursa dokumentus.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 03/09/2018
Vietējais laiks: 12:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Latviešu valoda, Lietuviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Spāņu valoda, Zviedru valoda, Čehu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 11/09/2018
Vietējais laiks: 14:00
Vieta:

skatīt konkursa dokumentus.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

skatīt konkursa dokumentus.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:

Obligāts telpu apmeklējums ir plānots: 9.7.2018 Parlamentarium ēkā Briselē.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Directorate-General for Communication
Pilsēta: Brussels
Valsts: Beļģija
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 67001
Valsts: Francija
Tālrunis: +33 388172313
Fakss: +33 388179062
Interneta adrese: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

pārsūdzības par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmumu jāiesniedz 2 mēnešu laikā no dienas, kad paziņots par rezultātiem.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
30/05/2018