Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 248314-2018

TIЗаглавиеБългария-Монтана: Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
NDНомер на публикацията на обявлението248314-2018
PDДата на публикуване09/06/2018
OJНомер на броя на ОВ S109
TWГрад/населено място на купувачаМОНТАНА
AUОфициално наименование на купувачаТериториално поделение „Държавно горско стопанство (ТП ДГС) Монтана“ към Северозападно държавно предприятие (СЗДП) Враца (2016174760207)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач6 - Орган на подчинение на публичното право
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен08/06/2018
DTКраен срок за подаване23/07/2018
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)50110000 - Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG
IAИнтернет адрес (URL)www.szdp.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС