Teenused - 248779-2015

16/07/2015    S135    Euroopa Liidu Kohus - Teenused - Hankelepingu sõlmimise teade - Piiratud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Euroopa Liidu Kohtu hoonete jaoks valve- ja tuleohutusteenused ning nimetatud teenuste kvaliteedi hindamine ja turvalisuse ning ohutuse küsimustes nõustamine

2015/S 135-248779

Hankelepingu sõlmimise teade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Euroopa Liidu Kohus, infrastruktuuride peadirektoraat, hoonete direktoraat
plateau de Kirchberg
Kontaktisik: Alexandra de Maleville
2925 Luxembourg
Luksemburg
Telefon: +352 4303-4705
E-post: db-ao-2014-12@curia.europa.eu

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://curia.europa.eu/

Ostjaprofiili aadress: http://curia.europa.eu/

Elektrooniline juurdepääs teabele: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11155/#appels_encours

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankelepingule antud nimetus
Euroopa Liidu Kohtu hoonete jaoks valve- ja tuleohutusteenused ning nimetatud teenuste kvaliteedi hindamine ja turvalisuse ning ohutuse küsimustes nõustamine
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 23: Uurimis- ja turvateenused, välja arvatud soomussõidukiteenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Luksemburgi Suurhertsogiriigis asuvate praeguste ja tulevaste Euroopa Liidu Kohtu hoonete sees ja ümbruses.
NUTS kood
II.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Euroopa Liidu Kohtu hoonete jaoks valve- ja tuleohutusteenused ning nimetatud teenuste kvaliteedi hindamine ja turvalisuse ning ohutuse küsimustes nõustamine.
Leping hõlmab järgmist:
1. osa: Luksemburgi Suurhertsogiriigis asuvates praegustes ja tulevastes Euroopa Liidu Kohtu hoonetes turvalisuse ja ohutuse tegevuste haldamise teenused;
2. osa: töövõtja osutatud 1. osas nimetatud teenuste kvaliteedi hindamise teenused, samuti turvalisuse ja ohutuse küsimustes nõustamine.
II.1.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

79713000, 79710000, 79417000

II.1.6)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.2)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
II.2.1)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Piiratud
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatud on elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber
"Invitation to tender CJ 12/2014".
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated

Hanketeade

Teate number ELTs: 2014/S 221-389906 , 15.11.2014

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: Euroopa Liidu Kohtu hoonete jaoks valve- ja tuleohutusteenused ning nimetatud teenuste kvaliteedi hindamine ja turvalisuse ning ohutuse küsimustes nõustamine Osa nr: 1 - Osa nimetus: turvalisuse ja ohutuse tegevuste haldamine, turvalisuse ja ohutuse kontrolli keskuse juhtimine, seonduvad teenused (vastuvõtuteenused, akrediteerimine, tegevuskoha valvamine jne)
V.1)Hankelepingu sõlmimise otsuse kuupäev:
19.6.2015
V.2)Teave pakkumuste kohta
Esitatud pakkumuste arv: 3
V.3)Sellise pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti

G4S Security Solutions S.à r.l.
14, rue du Père Raphaël, BP 1513
1015 Luxembourg
Luksemburg

V.4)Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus:
Maksumus: 35 000 000 EUR
Käibemaksuta
V.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked: ei
Hankelepingu nr: Euroopa Liidu Kohtu hoonete jaoks valve- ja tuleohutusteenused ning nimetatud teenuste kvaliteedi hindamine ja turvalisuse ning ohutuse küsimustes nõustamine Osa nr: 2 - Osa nimetus: valve- ja tuleohutusteenuste kvaliteedi hindamine, samuti turvalisuse ja ohutuse küsimustes nõustamine
V.1)Hankelepingu sõlmimise otsuse kuupäev:
19.6.2015
V.2)Teave pakkumuste kohta
Esitatud pakkumuste arv: 2
V.3)Sellise pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti

Epsilon – Groupe RISK&CO
11 avenue de l'Opéra
75001 Pariis
Prantsusmaa

V.4)Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus:
Maksumus: 450 000 EUR
Käibemaksuta
V.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked: ei

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.2)Lisateave:
Punkti IV.2.1 "Lepingu sõlmimise kriteeriumid" kohta: iga osa leping sõlmitakse pakkujaga, kes on esitanud majanduslikult soodsaima pakkumise. Nimetatu määratakse kindlaks kooskõlas pakkumise tehnilise kvaliteediga (60 punkti) ja väljapakutud hinnaga (40 punkti).
Pakkumiste tehnilist kvaliteeti hinnatakse järgmiste lepingu sõlmimise kriteeriumide alusel (maksimaalselt võib saada 60 punkti):
* 1. osa:
üldkvaliteet: maksimaalselt võib saada 5 punkti;
talitlus- ja töömeetodid: maksimaalselt võib saada 30 punkti;
personalijuhtimine: maksimaalselt võib saada 20 punkti;
seadmed ja materiaalsed ressursid: maksimaalselt võib saada 5 punkti;
* 2. osa:
üldkvaliteet: maksimaalselt võib saada 10 punkti;
talitlus- ja töömeetodid: maksimaalselt võib saada 25 punkti;
personalijuhtimine: maksimaalselt võib saada 20 punkti;
seadmed ja materiaalsed ressursid: maksimaalselt võib saada 5 punkti.
VI.3)Vaidlustusmenetlus
VI.3.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Euroopa Liidu Üldkohus
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2100

VI.3.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.3.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.4)Teate lähetamise kuupäev:
6.7.2015