Pakalpojumi - 248779-2015

16/07/2015    S135    Eiropas Savienības Tiesa - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Slēgta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumi Eiropas Savienības Tiesas ēkās, kā arī minēto pakalpojumu kvalitātes novērtēšana un konsultācijas par drošību un drošumu

2015/S 135-248779

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Eiropas Savienības Tiesa, Infrastruktūras ģenerāldirektorāts, Ēku direktorāts
plateau de Kirchberg
Kontaktpersona(-as): Alexandra de Maleville
2925 Luksemburga
Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-4705
E-pasts: db-ao-2014-12@curia.europa.eu

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://curia.europa.eu/

Pircēja profila adrese: http://curia.europa.eu/

Elektroniska piekļuve informācijai: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11155/#appels_encours

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumam piešķirtais nosaukums
Apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumi Eiropas Savienības Tiesas ēkās, kā arī minēto pakalpojumu kvalitātes novērtēšana un konsultācijas par drošību un drošumu.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 23: Izmeklēšanas un drošības dienestu pakalpojumi, izņemot bruņumašīnu pakalpojumus
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Eiropas Savienības Tiesas pašreizējās un turpmākās ēkās un to apkārtnē Luksemburgas Lielhercogistē.
NUTS kods
II.1.3)Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās izveidi
II.1.4)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumi Eiropas Savienības Tiesas ēkās, kā arī minēto pakalpojumu kvalitātes novērtēšana un konsultācijas par drošību un drošumu.
Līgums ietver:
1. daļa: drošības un drošuma operatīvās vadības pakalpojumus Eiropas Savienības Tiesas pašreizējās un turpmākās ēkās Luksemburgas Lielhercogistē;
2. daļa: 1. daļas darbuzņēmēja sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas pakalpojumus, kā arī konsultācijas par drošību un drošumu.
II.1.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

79713000, 79710000, 79417000

II.1.6)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.2)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
II.2.1)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Slēgta
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Ir piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde
"Invitation to tender CJ 12/2014".
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

Paziņojums par līgumu

Paziņojuma numurs ES OV: 2014/S 221-389906, 15.11.2014

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums Nr.: Apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumi Eiropas Savienības Tiesas ēkās, kā arī minēto pakalpojumu kvalitātes novērtēšana un konsultācijas par drošību un drošumu Daļa Nr.: 1 - Nosaukums: Drošības un drošuma operatīvā vadība, drošības un drošuma kontroles centra vadība, saistītie pakalpojumi (sagaidīšanas un reģistratūras pakalpojumi, akreditācija, vietas apsardzība u. c.)
V.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
19.6.2015
V.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

G4S Security Solutions S.à r.l.
14, rue du Père Raphaël, BP 1513
1015 Luksemburga
Luksemburga

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 35 000 000 EUR
Bez PVN
V.5)Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi: nē
Līgums Nr.: Apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumi Eiropas Savienības Tiesas ēkās, kā arī minēto pakalpojumu kvalitātes novērtēšana un konsultācijas par drošību un drošumu Daļa Nr.: 2 - Nosaukums: Apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumu kvalitātes novērtēšana, kā arī konsultācijas par drošību un drošumu
V.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
19.6.2015
V.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

Epsilon – Groupe RISK&CO
11 avenue de l'Opéra
75001 Parīze
Francija

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 450 000 EUR
Bez PVN
V.5)Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi: nē

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.2)Papildu informācija:
Atbilstoši IV.2.1. iedaļā "Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji" norādītajam līgumu slēgšanas tiesības tika piešķirtas pretendentiem, kas iesniedza par katru daļu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Tas tika noteikts saskaņā ar piedāvājuma tehnisko kvalitāti (60 punkti) un piedāvāto cenu (40 punkti).
Piedāvājumu tehniskā kvalitāte tika izvērtēta, pamatojoties uz šādiem līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem (maksimālais punktu skaits: 60 punkti):
* 1. daļa:
kopējā kvalitāte: maksimālais punktu skaits – 5 punkti;
funkcionēšana un darba metodes: maksimālais punktu skaits – 30 punkti;
cilvēkresursu vadība: maksimālais punktu skaits – 20 punkti;
aprīkojums un materiālie resursi: maksimālais punktu skaits – 5 punkti;
* 2. daļa:
kopējā kvalitāte: maksimālais punktu skaits – 10 punkti;
funkcionēšana un darba metodes: maksimālais punktu skaits – 25 punkti;
cilvēkresursu vadība: maksimālais punktu skaits – 20 punkti;
aprīkojums un materiālie resursi: maksimālais punktu skaits – 5 punkti.
VI.3)Pārsūdzības procedūras
VI.3.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luksemburga
Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2100

VI.3.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo termiņu, ne arī noteikt jaunu termiņu pārsūdzību iesniegšanai.
VI.3.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.4)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
6.7.2015