Varor - 249383-2021

18/05/2021    S95

Polen-Ciechanów: Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling

2021/S 095-249383

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 091-234952)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
Postadress: ul. Powstańców Wielkopolskich 2
Ort: Ciechanów
Nuts-kod: PL Polska
Postnummer: 06-400
Land: Polen
Kontaktperson: Wiesław Babiżewski
E-post: zp1@szpitalciechanow.com.pl
Telefon: +48 236730543
Fax: +48 236730274
Internetadress(er):
Allmän adress: www.szpitalciechanow.com.pl
Upphandlarprofil: https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dostawa: 1. rezonansu magnetycznego, wraz z adaptacją pomieszczeń; 2. mammografu, wraz z adaptacją pomieszczeń

Referensnummer: ZP/2501/47/21
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33110000 Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Dostawa:

1. rezonansu magnetycznego, wraz z adaptacją pomieszczeń;

2. mammografu, wraz z adaptacją pomieszczeń

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/05/2021
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 091-234952

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.6
Del nr: 1 i 2
Plats där texten ska ändras: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
I stället för:
Datum: 23/08/2021
Ska det stå:
Datum: 20/08/2021
VII.2)Övriga upplysningar: