Palvelut - 250678-2019

31/05/2019    S104

Kongo-Brazzaville: Turvapalvelut Euroopan unionin Brazzavillen Kongon tasavallan -edustustoa varten

2019/S 104-250678

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin Brazzavillen Kongon tasavallan -edustusto
Postiosoite: Quartier Blanches Gomes
Postitoimipaikka: Brazzaville
NUTS-koodi: 00 Not specified
Postinumero: 2149
Maa: Kongo
Yhteyshenkilö: RCE Procurement Team
Sähköpostiosoite: RCE-TENDERS@eeas.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://eeas.europa.eu/delegations/
Hankkijaprofiilin osoite: https://eeas.europa.eu/delegations/congo-brazzaville/area/jobs-funds_fr
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4593
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Turvapalvelut Euroopan unionin Brazzavillen Kongon tasavallan -edustustoa varten

Viitenumero: EEAS-676-DELCOGB-SER-FWC
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79710000 Turvallisuuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankintaviranomainen aikoo tehdä palveluja koskevan puitesopimuksen muun muassa seuraavien turvapalvelujen toimittamisesta: yleinen henkilöiden turvallisuus, edustuston rakennusten ja ulkomailla työskentelevän henkilöstön majoitustilojen vartiointi ja kulunvalvonta, yhteydenpitojärjestelmän perustaminen eri valvontakohteiden välillä ja säännöllisen partioinnin ja jaksoittaisten radiotarkastusten avulla, vaarassa olevien henkilöiden avustaminen, hälytysjärjestelmien ylläpito ja valvonta majoitustiloissa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3 800 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79711000 Hälytysjärjestelmän valvonta
79713000 Vartiointipalvelut
79715000 Partiointipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

pääasiassa Brazzaville, joskin joitakin palveluja voidaan satunnaisesti tarvita eri puolilla koko maan aluetta.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

katso sopimusasiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) ilmoitetusta osoitteesta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 3 800 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 72
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso sopimusasiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) ilmoitetusta osoitteesta.

II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä: 10
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Hakijoiden määrää ei ole rajoitettu.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Euroopan unionin hallinnolliset määrärahat

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso sopimusasiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) ilmoitetusta osoitteesta.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso sopimusasiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) ilmoitetusta osoitteesta.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso sopimusasiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) ilmoitetusta osoitteesta.

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

katso sopimusasiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) ilmoitetusta osoitteesta.

III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

katso sopimusasiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) ilmoitetusta osoitteesta.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Tarjousperusteinen neuvottelumenettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta:

sopimusmenettely käynnistetään sellaisen sopimuksen tekemiseksi, jonka alustava kestoaika on 48 kuukautta ja jota voidaan jatkaa 2 kertaa 12 kuukaudeksi kerrallaan.

IV.1.5)Tietoa neuvotteluista
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimus alkuperäisten tarjousten perusteella ilman neuvottelujen toteuttamista
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 08/07/2019
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: l-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso sopimusasiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) ilmoitetusta osoitteesta.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24/05/2019