С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Доставки - 250858-2021

TIЗаглавиеБългария-София: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
NDНомер на публикацията на обявлението250858-2021
PDДата на публикуване19/05/2021
OJНомер на броя на ОВ S96
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаГлавна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (129010029)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен14/05/2021
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)30195000 - Табла
30140000 - Калкулатори и изчислителни машини, използвани за водене на счетоводство
30194000 - Чертожни принадлежности
30199500 - Кутии класьори, класьори за писма, кутии за подреждане и подобни изделия
30193000 - Органайзери и принадлежности
30192000 - Принадлежности за офиса
30190000 - Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
30195700 - Набори за почистване на таблà или принадлежности
30237460 - Компютърни клавиатури
30237410 - Компютърна мишка
22850000 - Класьори и аксесоари за тях
30234300 - Компактдискове (CD)
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG
IAИнтернет адрес (URL)https://justice.government.bg/home/index/a29b3d80-11a0-44c7-909c-9e3328169925?top=1
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС