Palvelut - 252398-2019

31/05/2019    S104    - - Palvelut - Ennakkoilmoitus ilman tarjouskilpailukutsua - Ei sovelleta 

Suomi-Helsinki: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2019/S 104-252398

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
SoteDigi
2859355-7
Kuntatalo, Toinen linja 14
Helsinki
00530
Suomi
Yhteyshenkilö: Hanna Nordlund
Sähköpostiosoite: hanna.nordlund@sotedigi.fi
NUTS-koodi: FI

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://sotedigi.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: valtion omistama kehitysyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: ICT ja terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

MDR-pohjaiset tietotekniset palvelut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän tietopyynnön tavoitteena on kartoittaa markkinoilla olevaa tilannetta ja potentiaalisten tarjoajien määrää.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Alustavasti hankinnan kohteena on MDR-pohjaiset (lääkintälaiteasetuspohjaiset) tietotekniset palvelut, kuten suunnittelu-, määrittely-, palvelumuotoilu-, ohjelmointi-, integraatio- ja testauspalveluja asukkaille suunnattujen, lääkinnällisiksi laitteiksi katsottavien palvelujen kehittämiseen (esim. Omaolo). Lisäksi on mahdollista, että hankittavaksi tulee myös erilaisia tuki- ja/tai ylläpitopalveluja.

II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
01/10/2019

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Kehityskohteena olevien palvelujen tarkoituksena on auttaa oikean sote-palvelun löytämisessä, helpottaa asukkaan tilanteen kiireellisyyden arviointia, ohjata mahdollisimman sujuvasti oikean avun piiriin sekä tukea asukasta oman hyvinvointinsa parantamisessa ja ylläpitämisessä. Kehitystyön luonteesta johtuen (lääkinnälliset laitteet tai niiden osat) palvelun tuottajalla on oltava ISO-13485 laatusertifikaatti. Kehitystyössä merkittäväksi tekijäksi muodostuu myös yhteydet muihin järjestelmiin, palveluihin ja toimintatapoihin. Esimerkiksi Omaolo-palvelu hyödyntää kansallista palveluarkkitehtuuria, käyttää suomi.fi tunnistautumista, tallentaa tietoa Omatietovarantoon ja tulee integroitumaan myös Kanta-palveluun. Lisäksi palvelussa on useita suoria rajapintoja asiakas- ja potilastietojärjestelmiin sekä jatkossa myös muihin kolmansien osapuolten järjestelmiin.

Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan hankintaa. Myöskään tietopyyntöön annetut vastaukset eivät sido vastaajaa suhteessa mahdolliseen myöhemmin toteutettavaan hankintaan. Mikäli tietopyynnössä kuvattu hankinta päätetään suorittaa, se saattaa poiketa sisällöltään tämän tietopyynnön sisällöstä. Hankintayksikön harkinnassa on vielä useita erilaisia hankintakanavia (yhteishankinnat, konsernitoimijoiden palvelut, avoin kilpailutus jne.) joiden käytöstä ei ole vielä tehty päätöksiä. Lisäksi on tunnistettu, että hankinta saatetaan toteuttaa myös useampana kuin yhtenä kilpailutuksena.

Tarjoajia pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa hankinnasta osoitteeseen hanna.nordlund@sotedigi.fi. Viestin otsikkona tulisi olla: ”SoteDigi Oy/ MDR toimittajat”.

Kilpailutuksen aikataulusta päätetään tarkemmin alkusyksystä 2019. Alustavan arvion mukaan kilpailutus voidaan aloittaa loppuvuodesta 2019. Tulevan hankinnan laajuus arvioidaan olevan n. 10 000 000-20 000 000 EUR (sitoumukseton arvio).

----- SoteDigi Oy

SoteDigi Oy:n yhtiökokouksen yhteydessä (huhtikuussa 2019) valtio-omistaja antoi yhtiölle väliaikaisen toimiohjeen, joka antaa suuntaviivat yhtiölle, kunnes Suomen uusi hallitus linjaa yhtiön tehtävästä ja tarpeesta. SoteDigi Oy perustettiin edellisen hallituskauden aikana tehtävänään kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta parantavia kansallisia digitaalisia ratkaisuja. Digitalisaatiotarpeet ovat edelleen olemassa. Yhtiön vastuulla on mm. kaksi (2) kansallisesti merkittävää, tuotantokäytössä olevaa palvelua, jotka ovat yli 2,5 miljoonan suomalaisen käytettävissä. Näiden palvelujen häiriötön jatkuvuus (mm. Omaolo-palvelu) sekä on siirtymäkauden toimintamallin keskeisin tavoite.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29/05/2019