TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Palvelut - 255704-2018

14/06/2018    S112    - - Palvelut - Lisätietoilmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Kotka: Maa-, tie- ja vesirakentamista koskevat konsulttipalvelut

2018/S 112-255704

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Palvelut

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2018/S 102-233316)

Legal Basis:

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Kotkan kaupunki
0160225-7
PL 205
Kotka
48101
Suomi
Yhteyshenkilö: hankintasuunnittelija Mervi Veini
Sähköpostiosoite: hankintasuunnittelu@kotka.fi
NUTS-koodi: FI1C4

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.kotka.fi

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kaavoitukseen liittyvät katu- ja liikennesuunnittelun konsulttipalvelut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71311000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kotkan kaupunki pyytää tarjousta kaavoitukseen liittyvistä katu- ja liikennesuunnittelun konsulttipalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Tällä hankintamenettelyllä muodostetaan kahden (2) vuoden mittainen puitejärjestely, johon valitaan neljä (4) puitesopimustoimittajaa. Puitejärjestelyyn valitaan toimittajat tarjousvertailun perusteella syntyneessä kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä. Tilaaja voi jatkaa sopimusaikaa ottamalla käyttöön kaksi (2) yhden (1) vuoden mittaista optiota (1+1).

Kotkan kaupunki ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13/06/2018
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 102-233316

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
VII.2)Muut täydentävät tiedot:

Korjaus koskee hankittavan palvelun vähimmäisvaatimuksia.

Hankintaan tulleiden lisäkysymysten perusteella hankintayksikkö päätti laskea laadullisia vähimmäisvaatimuksia seuraavasti:

– Tarjouspyynnöstä poistettiin tarjouskilpailua aiheettomasti rajaavana siinä alunperin ollut projektinvetäjien kokemusvaatimus henkilötyöpäivinä.