Tjänster - 256071-2021

21/05/2021    S98

Sverige-Luleå: Programmering av mjukvara samt rådgivning

2021/S 098-256071

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Luleå tekniska universitet
Nationellt registreringsnummer: 202100-2841
Postadress: Luleå tekniska universitet Universitetsområdet Porsön
Ort: Luleå
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 971 87
Land: Sverige
Kontaktperson: Erik Kling
E-post: erik.kling@ltu.se
Telefon: +46 920491038
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ltu.se/
I.3)Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Open source IT-tjänster för vidareutveckling av den digitala plattformen Predictive Movement

Referensnummer: LTU-1800-2021
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72200000 Programmering av mjukvara samt rådgivning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Detta är förhandsinformation angående kommande upphandling avseende konsultjänster gällande open source och vidareutveckling av den digitala plattformen Predictive Movement. Annonsen kommer publiceras under hösten 2021.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 9 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72200000 Programmering av mjukvara samt rådgivning
72222300 IT-tjänster
72243000 Programmeringstjänster
72262000 Utveckling av programvara
72266000 Programkonsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Norrbottens län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Detta är förhandsinformation angående kommande upphandling avseende konsultjänster gällande open source och vidareutveckling av den digitala plattformen Predictive Movement. Annonsen kommer publiceras under hösten 2021.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
18/05/2021

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/05/2021