Urakat - 257965-2019

04/06/2019    S106    - - Urakat - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Kausala: Rakennustyöt

2019/S 106-257965

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Rakennusurakat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Iitin kunta
0158766-7
Rautatienkatu 20 PL 32
Kausala
47401
Suomi
Yhteyshenkilö: Harri Hoffren
Puhelin: +358 404854037
Sähköpostiosoite: harri.hoffren@iitti.fi
NUTS-koodi: FI1C4

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.iitti.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Iitin kunta, päiväkoti Pikku-vieteri

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000 - IA01
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämä on jälki-ilmoitus aiempaan EU-hankintailmoitukseen:

Rakennuskohde on Iitin kuntaan tyhjälle tontille rakennettava 240-paikkainen ja 10-ryhmäinen päiväkoti.

Rakennuskohde käsittää uuden päiväkotirakennuksen pohjatöineen sekä siihen liittyvien aluerakenteiden rakentamisen. Rakennuksen oltava puurunkoinen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Kohde on ollut jo kerran aikaisemmin laskennassa, jonka jälkeen laskenta-asiakirjoihin on tehty pieniä muutoksia ja vähimmäisehtoja muokattu. Tarjouspyynnön liitteenä muistio tehdyistä muutoksista.

Hanke toteutetaan SR-urakkamallilla, jossa kohteen urakoitsija toimii päätoteuttajana ja vastaa myös kohteen suunnittelusta. Hankkeen lähtökohtana on, että tilat voidaan pystyttää täysin sateelta suojattuna, niin että estetään rakenteiden kastuminen koko rakentamisen ajan.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 5 750 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C4
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Rakennushankkeen tarkoituksena on rakennuttaa Iitin kuntaan uusi 240-paikkainen päiväkoti uudelle rakennuspaikalle. Hankkeen laajuus on noin 2 200 brm2.

Päiväkodin tulee olla valmis ja luovutettu tilaajalle 3.7.2020 mennessä ja päiväkodin sisätilojen tulee olla pääsosin valmiit tilaajan irtokalustusta varten 15.6.2020 mennessä.

Valitun urakoitsijan tulee suunnitella ja rakentaa toimiva, taloudellinen (elinkaarikustannukset huomioiden), ympäristöön soveltuva ja arkkitehtuuriltaan laadukas kokonaisuus.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Pidennetty takuu / Painotus: 2 %
Laatuperuste - Nimi: Alapohjaratkaisu / Painotus: 2 %
Laatuperuste - Nimi: Arkkitehtitoimiston referenssit / Painotus: 3 %
Laatuperuste - Nimi: Yritysreferenssit / Painotus: 3 %
Hinta - Painotus: 90 %
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 039-087227
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Pikku-vieteri päiväkodin SR-urakka

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
28/05/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 4
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 4
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Rakennusurakointi S.Tikakoski Oy
2324076-0
Piilipuunkatu 11
Raisio
21200
Suomi
NUTS-koodi: FI1C1
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 5 750 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Urakkakilpailun voittajaksi valittiin kaikki vaatimukset ja kelpoisuusehdot täyttävä ja eniten hinta-laatupisteitä saanut KVR-urakkatarjous. Valintaperusteina (tarjousten pisteytyksessä) käytettiin tarjouspyynnössä mainittuja valintaperusteita. Urakoitsijapäätöksen teki kunnan tekninen lautakunta.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
03/06/2019