Teenused - 258108-2016

27/07/2016    S143

Belgia-Brüssel: Teenusleping ELi mullakaitse teemastrateegia rakendamise toetamiseks

2016/S 143-258108

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for the Environment
Postiaadress: BU 9 01/005
Linn: Brussels
NUTS kood: BE BELGIQUE-BELGIË
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
E-post: env-tenders@ec.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1758
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Teenusleping ELi mullakaitse teemastrateegia rakendamise toetamiseks

Viitenumber: ENV.D.1/SER/2016/0041.
II.1.2)CPV põhikood
90700000 Keskkonnateenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Selle teenuslepingu eesmärk on toetada keskkonna peadirektoraati mullakaitse ja säästva maakasutuse tehnilistes, teaduslikes ja sotsiaalmajanduslikes aspektides mullakaitse teemastrateegia mitteseadusandlike sammaste rakendamise ja Euroopa mullapartnerluse rakendamise toetamise kontekstis. Täpsemalt pööratakse teenuslepinguga tähelepanu järgmiste valdkondadega seotud konkreetsetele vajadustele:

— aruannete koostamine mullakaitse ja säästva maakasutuse teaduslike, tehniliste ja sotsiaalmajanduslike aspektide kohta (1. klaster);

— sisu haldamine ja pakkumine Europa veebisaidi ja koostööl põhineva mullaga seotud poliitikavahendite viki veebiplatvormi jaoks (2. klaster);

— õpikodade korraldamise toetamine (3. klaster).

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 360 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
Põhiline teostamise koht:

extra muros.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

1. klaster: aruannete koostamine mullakaitse ja säästva maakasutuse teaduslike, tehniliste ja sotsiaalmajanduslike aspektide kohta. Selle klastriga viidatakse põhjalike aruannete ja poliitika kokkuvõtete koostamisele, käsitledes mullakaitse funktsioonide ja sellega seotud ökosüsteemi teenuste ning säästva maakasutuse teaduslikke aspekte. See töö põhineb uue teabega täiendatud olemasoleva teabe (teaduskirjandus, teadusuuringute projektide ja ELi institutsioonide aruanded) koostamisel. Seda tuleb teha tihedas koostöös keskkonna peadirektoraadi ja selle teabepakkujatega (eelkõige Teadusuuringute Ühiskeskuse ja Euroopa Keskkonnaametiga). Kokku peab töövõtja koostama lepingu kestuse (3 aastat) jooksul 9 dokumenti, millest 6 on põhjalikud aruanded (maksimaalselt 60 lehekülge) ja 3 poliitika kokkuvõtted (maksimaalselt 20 lehekülge), mis jaotatakse lepingu kestuse jooksul võrdselt (vt tabelit punktis 3.8).

2. klaster: sisu haldamine ja pakkumine Europa veebisaidi ja koostööl põhineva mullaga seotud poliitikavahendite viki veebiplatvormi jaoks. Nõutakse toe pakkumist elektrooniliste dokumentide haldamise ja säilitamise läbivaatamiseks ja ajakohastamiseks koostööl põhineval mullaga seotud viki veebiplatvormil (ühendamine selle paindliku platvormi kontekstis) ning mullaga seotud www.europa.eu veebisaidil.

3. klaster: õpikodade korraldamise toetamine. Nõutakse logistilise toe pakkumist õpikodade korraldamisel, et arutada 1. klastri raames käsitletavat teemat; seega kasutatakse 1. klastri raames koostatud aruandeid õpikoja taustdokumentidena. Igal aastal kavatsetakse korraldada 2 õpikoda maksimaalselt 70 osalejale. Need toimuvad Euroopas kas Brüsselis või sellises ELi linnas, kus on võimalik pakkuda samal tasemel juurdepääsu. Iga õpikoja kestus on maksimaalselt 2 päeva. Õpikoja korraldamisel nõutakse töövõtjalt osalemist järgmisel määral: õpikoja ajal peab kohapeal viibima vähemalt 2 töötajat, kes täidavad selliseid ülesandeid, nagu päevakorra ettevalmistamine ning võimalike kõnelejate leidmine ja nendega ühendust võtmine tihedas koostöös komisjoniga; kutsete ja taustdokumentide saatmine e-posti teel, kõnelejatega ühendust võtmine; õpikoja sessioonide hõlbustamine; õpikoja tegevuste ettevalmistamine, komisjoni järeldusdokumendi koostamine ja selle viimistlemine, võttes arvesse komisjoni kommentaare; koosolekuruumi tagamine; toitlustusteenuse (vähemalt 2 kohvi- ja teepausi ning 1 töölõuna päevas) pakkumine; kõnelejate väljapakkumine (kuni 6 õpikoja kohta). Leping hõlmab komisjoniväliste kõnelejatega seotud kulusid, sealhulgas vajaminevad ettemakstud sõidupileteid (turismiklassi lennupiletite või esimese klassi rongipiletite alusel) ning nende hotellimajutuse korraldamine ja selle eest tasumine (maksimaalselt n + 1 ööd, kus n vastab kohtumise päevade arvule).

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 360 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 36
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

vt hankedokumente (vt pakkumise iseloomustuse punkte 1.1 ja 1.7).

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.2)Lepingu tingimused
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2016/S 043-070158
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 12/09/2016
Kohalik aeg: 16:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Bulgaaria keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Läti keel, Leedu keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Hispaania keel, Rootsi keel, Tšehhi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 9 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 23/09/2016
Kohalik aeg: 10:30
Pakkumuste avamise koht:

avenue de Beaulieu 5, Room D, 1160 Brussels, BELGIA.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

pakkumiste avamisel võib osaleda maksimaalselt 2 esindajat pakkumise kohta (kulusid ei hüvitata).

Pakkuja peab esitama korralduse ja turvalisusega seotud kaalutlustel iga esindaja täisnime ja ID-kaardi numbri või passi numbri vähemalt 3 tööpäeva ette aadressil env-tenders@ec.europa.eu

Hankija jätab endale õiguse andmed esitamata jätnuid enda ruumidesse mitte lubada.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:

Hankija võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28.10.2015 määruse (EL, Euratom) 2015/1929 (finantsmäärus) kohaldamise eeskirjade artikli 134 lõike 1 punkti e kohaselt 3 aasta jooksul pärast algse lepingu sõlmimist kasutada hanketeate eelneva avaldamiseta läbirääkimistega menetlust uute teenuste või ehitustööde puhul, mis seisnevad sellisele ettevõtjale usaldatud samalaadsete teenuste või ehitustööde kordamises, kellega sama hankija on algse lepingu sõlminud, kui kõnealused teenused või ehitustööd vastavad algse lepingu kohasele põhiprojektile ja algne leping on sõlmitud hanketeate avaldamise järel, kui artikli 134 lõikes 4 sätestatud tingimustest ei tulene teisiti.

Hankedokumente saab punktis I.3 nimetatud aadressil alla laadida. Veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning pakkujate kohus on pakkumismenetluse vältel uuendusi ja muudatusi kontrollida.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

lepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1 nimetatud hankijale.

Juhul kui kogetakse halduslikku omavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse 2 aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Selline kaebus ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

Punktis VI.4.1 nimetatud organile võib apellatsioone esitada 2 kuu jooksul lepingu sõlmimise otsusest teavitamisest.

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
15/07/2016