Informāciju par medicīniskā aprīkojuma iepirkuma konkursiem skatiet mūsu lapā par Covid-19.

Konference par Eiropas nākotni ir jūsu iespēja paust savas idejas un palīdzēt veidot nākotnes Eiropu. Tieciet sadzirdēts!

Pakalpojumi - 258473-2018

16/06/2018    S114

Portugāle-Lisabona: Apmācības kursu nodrošināšana negadījumu izmeklētājiem

2018/S 114-258473

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Jūras drošības aģentūra
Pasta adrese: Praca Europa 4
Pilsēta: Lisbon
NUTS kods: PT17 Lisboa
Pasta indekss: 1249-206
Valsts: Portugāle
Kontaktpersona: Anna Bizzozero
E-pasts: OPEN142018@emsa.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://emsa.europa.eu/
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3527
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Apmācības kursu nodrošināšana negadījumu izmeklētājiem

Atsauces numurs: EMSA/OP/14/2018
II.1.2)Galvenās CPV kods
80531200 Tehnisko mācību pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Līguma mērķis ir izstrādāt un nodrošināt apmācības kursus saistībā ar jūras negadījumu izmeklēšanu, kā arī sagatavot atbilstošu mācību materiālu, tostarp prezentācijas, uzdevumus, gadījumu piemērus un papildu piezīmes. Kursi ir iedalīti 2 atsevišķās daļās, par kurām tiks noslēgti atsevišķi pakalpojumu pamatnolīgumi (tālāk norādīti to priekšmeti):

— 1. daļa: pamatprasmju kurss negadījumu izmeklētājiem;

— 2. daļa: padziļināto zināšanu kurss negadījumu izmeklētājiem.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 292 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par maksimālais daļu skaits: 2
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Pamatprasmju kurss negadījumu izmeklētājiem

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
80510000 Speciālistu mācību pakalpojumi
80530000 Profesionālo mācību pakalpojumi
80531200 Tehnisko mācību pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: 00 Not specified
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

tiks rīkotas 12 nodarbības EMSA telpās vai ES/EEZ dalībvalstī un 8 nodarbības valstīs ārpus ES/EEZ.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma mērķis ir atrast piemērotus pasniedzējus, kuri:

— palīdzēs EMSA instruktoram(-iem), ņemot vērā 2.1.1. iedaļā uzskaitītos punktus. Par precīzu iesaisti EMSA instruktors(-i) un darbuzņēmējs vienosies vismaz 3 nedēļas pirms plānotās apmācību uzsākšanas dienas. Paredzams, ka moduļu, kuru pasniegšanā darbuzņēmējam jāpalīdz EMSA instruktoram, kopējais ilgums būs 11 stundas;

— izveidos praktisko uzdevumu / gadījumu pētījumu saturu (veikšanai mācību klasē) un pasniegs moduļus atbilstoši kursa plānam, ņemot vērā 2.1.2. iedaļā uzskaitītos punktus; to kopējais paredzētais ilgums – 24 stundas. Darbuzņēmējam jāsagatavo piemērots mācību materiāls pirms pirmās apmācību nodarbības un pēc nepieciešamības tas jāatjauno pirms turpmākām nodarbībām, ņemot vērā dalībnieku atsauksmes par kursa mērķu sasniegšanu, kā noteikts 2.1.2. iedaļā un atbilstoši sadarbībai ar EMSA instruktoru(-iem). Darbuzņēmējam jāveicina aktīva visu dalībnieku iesaiste kursos; to ņemot vērā, minētie uzdevumi / gadījuma pētījumi jāveic mācību klasē uz vietas, dalībniekus iedalot grupās.

Turklāt papildu dokumentācijā jāietver visaptverošas mācību piezīmes, ko izdalīt dalībnieku vidū.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 128 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

padziļināto zināšanu kurss negadījumu izmeklētājiem.

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
80531200 Tehnisko mācību pakalpojumi
80530000 Profesionālo mācību pakalpojumi
80510000 Speciālistu mācību pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: 00 Not specified
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

tiks rīkotas 12 nodarbības EMSA telpās vai ES/EEZ dalībvalstī un 4 nodarbības valstīs ārpus ES/EEZ.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma mērķis ir atrast piemērotus pasniedzējus, kuri:

— palīdzēs EMSA instruktoram(-iem), ņemot vērā 2.2.1. iedaļā uzskaitītos punktus. Par precīzu iesaisti EMSA instruktors(-i) un darbuzņēmējs vienosies vismaz 3 nedēļas pirms plānotās apmācību uzsākšanas dienas. Paredzams, ka moduļu, kuru pasniegšanā darbuzņēmējam jāpalīdz EMSA instruktoram, kopējais ilgums būs 6 stundas,

— izveidos praktisko uzdevumu / gadījumu pētījumu saturu (veikšanai mācību klasē) un pasniegs moduļus atbilstoši kursa plānam, ņemot vērā 2.2.2. iedaļā uzskaitītos punktus; to kopējais paredzētais ilgums – 29 stundas. Darbuzņēmējam jāsagatavo piemērots mācību materiāls pirms pirmās apmācību nodarbības, un pēc nepieciešamības tas jāatjauno pirms turpmākām nodarbībām, ņemot vērā dalībnieku atsauksmes par kursa mērķu sasniegšanu, kā noteikts 2.2.2. iedaļā un atbilstoši sadarbībai ar EMSA instruktoru(-iem). Darbuzņēmējam jāveicina aktīva visu dalībnieku iesaiste kursos; to ņemot vērā, minētie uzdevumi / gadījuma pētījumi jāveic mācību klasē uz vietas, dalībniekus iedalot grupās.

Turklāt papildu dokumentācijā jāietver visaptverošas mācību piezīmes, ko izdalīt dalībnieku vidū.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 164 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 13/07/2018
Vietējais laiks: 20:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Latviešu valoda, Lietuviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Spāņu valoda, Zviedru valoda, Čehu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Piedāvājumam jābūt spēkā līdz: 31/12/2018
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 18/07/2018
Vietējais laiks: 11:00
Vieta:

plkst. 11:00 (pēc Centrāleiropas / Centrāleiropas vasaras laika, proti, 10:00 pēc Lisabonas laika) Eiropas Jūras drošības aģentūras birojā, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, Portugāle.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

ja vēlaties piedalīties sanāksmē, lūdzu, nosūtiet pieprasījumu (vismaz 5 kalendārās dienas pirms atvēršanas datuma) uz šādu e-pasta adresi: OPEN142018@emsa.europa.eu (norādot apmeklētāja vārdu un tā pretendenta nosaukumu, ko tas pārstāv).

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luzembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Interneta adrese: https://curia.europa.eu/
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
05/06/2018