Palvelut - 259502-2019

04/06/2019    S106    - - Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut

2019/S 106-259502

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö
0245872-8
PL 29
Helsinki
00100
Suomi
Yhteyshenkilö: Anniina Ailio / Hansel Oy
Sähköpostiosoite: kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi: FI

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://minedu.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Keskeytysilmoitus: Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushankkeen hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Opetus- ja kulttuuriministeri pyytää tarjoustanne Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushankkeen toteuttamisesta.

Tarjousta pyydetään Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushankkeesta, johon kuuluu neljä (4) osa-aluetta:

1. Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittäminen

2. Henkilöstön ja johdon osaamisen vahvistaminen osana oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin edistämistä

3. Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuuria edistävien toimenpiteiden tutkiminen

4. Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin levittämisen ja vakiinnuttamisen suunnitelma.

Tarjousta pyydetään edellä mainitun kokonaisuuden (1.–4.) toteuttamisesta. Tilaaja valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Hankintayksikön Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushankkeen (2019–2021) hankinta. Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushanke on tutkimusperustainen, monialainen hanke oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi ja vahvistamiseksi. Kehittämis- ja tutkimushankkeessa turvallisuus huomioidaan laaja-alaisesti erityisesti fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja pedagogisena turvallisuutena. Hankinnan kohteena oleva oppimisyhteisön turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushanke suunnataan varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Toimenpiteiden tulee soveltua myös vapaaseen sivistystyöhön.

Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushanke kuvataan tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankittavan palvelun kuvaus.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Ehdotetun hankkeen toteuttamissuunnitelman selkeys ja soveltuvuus asiakkaan tarpeisiin nähden / Painotus: 45
Laatuperuste - Nimi: Hankkeeseen osoitettujen henkilöstöresurssien osaaminen ja kokemus / Painotus: 35
Hinta - Painotus: 20
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 028-062670
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Keskeytysilmoitus: Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushankkeen hankinta

Sopimus/osa tehdään: ei
V.1)Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultatiivisessa roolissa.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
03/06/2019