Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Palvelut - 261231-2016

29/07/2016    S145

Belgia-Bryssel: Sosiaalisen yrittäjyyden aloitetta (SBI) koskeva seuranta: yhteiskunnallisten yritysten ja perinteisten yritysten välinen yhteistyö

2016/S 145-261231

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME)
Postiosoite: Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/27
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1210
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/EASME
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1744
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Sosiaalisen yrittäjyyden aloitetta (SBI) koskeva seuranta: yhteiskunnallisten yritysten ja perinteisten yritysten välinen yhteistyö

Viitenumero: EASME/COSME/2016/018.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
77000000 Maatalous-, metsätalous-, puutarha-, vesiviljely- ja mehiläistalousalan palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME) aikoo tehdä palvelusopimuksen.

Tämän sopimuksen pääasiallisena tavoitteena on hankkia analyyttinen tutkimus ja joukko vahvistettuja suosituksia, joiden avulla tuetaan yhteiskunnallisten yritysten ja niitä perinteisempien, voittoa tavoittelevien yritysten välisen liiketoimintayhteistyön lisäämistä edelleen.

Sopimuksen erityistavoitteet ovat seuraavat:

(1) tuotetaan tutkimus, joka (a) sisältää perusteellisen analyysin perinteisten ja yhteiskunnallisten yritysten välisestä yhteistyöstä, ja (b) määritetään joukko suosituksia eri päätöksentekijöitä varten,

(2) järjestetään konferenssi keskeisten sidosryhmien ja erityisten asiantuntijoiden kanssa keskustelun käymiseksi tutkimusluonnoksesta ja ehdotettujen suositusten vahvistamiseksi.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 700 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen nimeämissä toimitiloissa lukuun ottamatta kokouksia, jotka järjestetään EASMEn tai komission toimitiloissa. Brysselissä järjestetään 1 konferenssi.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

EASME aikoo tehdä palvelusopimuksen.

Tämän sopimuksen pääasiallisena tavoitteena on hankkia analyyttinen tutkimus ja joukko vahvistettuja suosituksia, joiden avulla tuetaan yhteiskunnallisten yritysten ja niitä perinteisempien, voittoa tavoittelevien yritysten välisen liiketoimintayhteistyön lisäämistä edelleen.

Sopimuksen erityistavoitteet ovat seuraavat:

(1) tuotetaan tutkimus, joka (a) sisältää perusteellisen analyysin perinteisten ja yhteiskunnallisten yritysten välisestä yhteistyöstä, ja (b) määritetään joukko suosituksia eri päätöksentekijöitä varten,

(2) järjestetään konferenssi keskeisten sidosryhmien ja erityisten asiantuntijoiden kanssa keskustelun käymiseksi tutkimusluonnoksesta ja ehdotettujen suositusten vahvistamiseksi.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 700 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 18
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: COSME-ohjelman vuoden 2016 työohjelman kohta GRO/SME/16/C/02 (sosiaalisen yrittäjyyden aloitteen keskeisten toimien toteuttaminen), sellaisena kuin ohjelma on muutettuna.
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 21/09/2016
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 30/09/2016
Paikallinen aika: 10:30
Paikka:

pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME), Covent Garden 2, Room COV212/191, place Rogier 16, 1210 Brussels, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +35 243031
Faksi: +35 243032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19/07/2016