Palvelut - 261246-2016

29/07/2016    S145

Belgia-Bryssel: Patenttien vuosimaksuihin ja tavaramerkkien uusimiseen liittyvät palvelut

2016/S 145-261246

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Joint Research Centre (JRC) – Resources
Postiosoite: rue du Champ de Mars 21 (CDMA 5/35)
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: JRC-BRUSSELS-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://web.jrc.ec.europa.eu
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)
Postiosoite: Annankatu 18
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: 00121
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: JRC-BRUSSELS-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://echa.europa.eu/web/guest
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1742
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Patenttien vuosimaksuihin ja tavaramerkkien uusimiseen liittyvät palvelut

Viitenumero: JRC/BRU/2016/I.4/5002/OC.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79140000 Oikeudelliset neuvonta- ja tiedotuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Patentteja ja tavaramerkkejä koskevien omistusoikeuksien säilyttämiseksi on suoritettava määräaikaiset maksut rekisterivirastoihin. EU:lla on kokonaisuus, johon kuuluu 800 patenttihakemusta ja -rekisteröintiä sekä 600 tavaramerkkirekisteröintiä. On olemassa erikoistuneita yrityksiä, jotka tarjoavat kyseisiä maksupalveluja.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2 300 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79120000 Patentti- ja tekijänoikeusneuvonta
79110000 Oikeudellinen neuvonta ja edustaminen
79111000 Oikeudelliset neuvontapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pääasiallinen suorituspaikka:

sopimusosapuolen toimitilat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyynnön tavoitteena on puitesopimuksen tekeminen teollis- ja tekijänoikeuksien (intellectual property right – IPR) kokonaisuuden hallinnoinnin toimittamisesta EU:n toimielimille, Euroopan komission pääosastoille ja yksiköille, toimeenpanovirastoille ja Euroopan unionin elimille ja virastoille. Puitesopimukseen ei kuulu EU:n immateriaalioikeuksien kokonaisuutta koskevien uusimisten tai vuosimaksujen hallinnointi.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 2 300 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

ensimmäisten 24 kuukauden jälkeen puitesopimus voidaan uusia 2 kertaa 12 kuukaudeksi kerrallaan.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2015/S 109-197419
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 15/09/2016
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 21/09/2016
Paikallinen aika: 14:00
Paikka:

hankintaviranomaisen toimitilat Brysselissä (tarkemmat tiedot annettu kohdassa I.1 ”Postiosoite”).

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Katso hankinta-asiakirjat kohdassa I.3 annetusta internetosoitteesta.

Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012, sellaisena kuin se on muutettuna, 134 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti hankintaviranomainen voi alkuperäisen sopimuksen tekemistä seuraavien 3 vuoden aikana käyttää neuvottelumenettelyä julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta sopiakseen lisäpalveluista, jotka ovat sopimusosapuoleksi valitun taloudellisen toimijan suorittamien samanlaisten palvelujen toistamista (enintään 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta).

Hankintaviranomainen voi tarjoajan pyynnöstä antaa lisätietoja ainoastaan selventääkseen sopimuksen luonnetta.

Kaikki lisätietopyynnöt on esitettävä kirjallisesti ja vain sähköistä tarjoamista koskevalla ”etendering”-verkkosivustolla (osoitteessa https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1742) avaamalla kysymyksiä ja vastauksia koskevassa välilehdessä (”Questions and answers”) oleva kysymysten laatimista koskeva linkki (”Create a question”).

Hankintaviranomaisen ei tarvitse vastata lisätietopyyntöihin, jotka on esitetty alle 5 työpäivää ennen tarjousten jättämisen määräaikaa.

Hankintaviranomainen voi omasta aloitteestaan tiedottaa kiinnostuneille osapuolille mahdollisista tarjouspyynnön tekstiä koskevista virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista kirjoitusvirheistä.

Mahdolliset lisätiedot (mukaan luettuina edellä tarkoitetut tiedot) julkaistaan edellä mainitulla ”etendering”-verkkosivustolla. Kyseistä verkkosivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Faksi: +352 43032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Faksi: +352 43032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19/07/2016