Tarned - 261339-2020

Submission deadline has been amended by:  289286-2020
05/06/2020    S108

Taani-Kopenhaagen: Järelevalvesüsteemid

2020/S 108-261339

Hanketeade

Asjad

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen
Riiklik registreerimisnumber: 64942212
Postiaadress: Nyropsgade 3
Linn: København
NUTS kood: DK DANMARK
Sihtnumber: 1602
Riik: Taani
Kontaktisik: Carsten Højby Rasmussen
E-post: k40k@kk.dk
Internetiaadress(id):
Üldaadress: https://permalink.mercell.com/130579789.aspx
Hankijaprofiili aadress: https://www.kk.dk/kff
I.3)Teabevahetus
Juurdepääs hankedokumentidele on piiratud. Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: https://permalink.mercell.com/130579789.aspx
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://permalink.mercell.com/130579789.aspx
I.4)Hankija liik
Linna või valla ametiasutus
I.5)Põhitegevus
Vaba aeg, kultuur ja religioon

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Digital livredningssystem

II.1.2)CPV põhikood
35125000 Järelevalvesüsteemid
II.1.3)Lepingu liik
Asjad
II.1.4)Lühikirjeldus:

Kultur- og Fritidsforvaltningen under Københavns Kommune udbyder kontrakt på levering, vedligehold, support og drift af et digitalt livredningssystem til kommunens svømmehaller.

Ved digitalt livredningssystem forstås et digitalt alarmsystem, som kan alarmere livredderen i forbindelse med (nærved) drukneulykker.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
35125300 Turvakaamerad
72000000 IT-teenused: nõuande-, tarkvaraarendus-, Interneti- ja tugiteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Det digitale livredningssystem skal som udgangspunkt anvendes i svømmehallerne Valby Vandkulturhus og Øbro Hallen med henblik på at understøtte livredderens arbejde i størst muligt omfang. Der er her tale om store svømmeanlæg, med forskellige bassintyper og brugergrupper.

Nærværende udbud henvender sig således til disse 2 anlæg og med option på yderligere én svømmehal, Bellahøj Svømmestation.

Plantegninger af de pågældende anlæg findes i bilag.

Københavns Kommunes svømmehaller bliver flittigt brugt, og der er fokus på, at den normale drift af anlæggene bliver berørt så lidt som muligt. Det er derfor vigtigt, at det digitale livredningssystem kan implementeres hurtigt, ikke kræver omfattende vedligeholdelse og support samt at anvendelse af systemet ikke påvirker livreddernes daglige arbejde negativt.

Svømmeanlæggene er offentligt tilgængelige og benyttes af børn, unge og voksne. Det er vigtigt, at det digitale livredningssystem altid er fuldt funktionelt og skaber en tryg og god oplevelse for svømmehallernes gæster og ansatte.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 96
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: jah
Variantide kirjeldus:

Option om anskaffelse af fuldt løsning til en tredje lokation. Optioner om forlængelse af support & vedligehold for alle lokationer.

II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Ansøger skal være registeret i det centrale virksomhedsregister, CVR.dk For udenlandske virksomheder skal ansøger have tilsvarende registrering i det land, hvor ansøgers virksomhed er etableret.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Tilbudsgiver skal dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved fremlæggelse af:

Regnskab (årsrapport) for de seneste 2 disponible regnskabsår indenfor det specifikke område anskaffelsen angår.

Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående dokumenter.

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Tilbudsgiver skal dokumentere sin tekniske og faglige formåen ved fremlæggelse af:

En liste over de betydeligste leveringer af varer eller tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af beløb og tidspunkter og den offentlige eller private modtager (inklusive kontaktoplysninger).

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 03/07/2020
Kohalik aeg: 13:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Taani keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 03/07/2020
Kohalik aeg: 13:00

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Nævnenes Hus
Postiaadress: Toldboden 2
Linn: Viborg
Sihtnumber: 8800
Riik: Taani
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Faks: +45 33307799
Internetiaadress: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postiaadress: Carl Jacobsens Vej 35
Linn: Valby
Sihtnumber: 2500
Riik: Taani
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Faks: +45 41715100
Internetiaadress: http://www.kfst.dk
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
03/06/2020