Teenused - 261643-2018

19/06/2018    S115

Leedu-Vilnius: Puhastusteenused

2018/S 115-261643

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Viešoji įstaiga CPO LT
Riiklik registreerimisnumber: 302913276
Postiaadress: Gedimino pr. 38
Linn: Vilnius
NUTS kood: LT LIETUVA
Sihtnumber: LT-01104
Riik: Leedu
Kontaktisik: Indrė Kreivėnaitė
E-post: i.kreivenaite@cpo.lt
Telefon: +370 52053746

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://www.cpo.lt

Hankijaprofiili aadress: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/34617

I.2)Teave ühishanke kohta
Lepingu sõlmib keskne hankija
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=405686
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=405686&B=PPO
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Avalik-õiguslik juriidiline isik
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Valymo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą, 2-as kvietimas

II.1.2)CPV põhikood
90910000 Puhastusteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Pirkimas vykdomas siekiant sudaryti preliminariąsias sutartis dėl valymo paslaugų užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 31 393 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
90910000 Puhastusteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LT LIETUVA
Põhiline teostamise koht:

Lietuvos Respublika.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Preliminarus kiekis per maksimalų numatomų sudaryti preliminariųjų sutarčių galiojimo laikotarpį (48 mėn.) – 1 570 valymo paslaugų užsakymų CPO LT elektroniniame kataloge. Užsakymų skaičius priklauso nuo perkančiųjų organizacijų poreikio.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 31 393 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 6
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Preliminarioji sutartis galioja 6 mėn. Suėjus šiam terminui, jis automatiškai pratęsiamas papildomam 6 mėn. laikotarpiui, jei sutarties šalis nepareiškia nesutikimo pratęsti sutartį. Nesutikimas turi būti pareiškiamas vienos iš šalių pranešimu ne vėliau kaip prieš 20 d. iki sutarties galiojimo termino pabaigos. Bendras sutarties su pratęsimais galiojimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 48 mėn.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas: sąlygos nurodytos 2015-11-09 skelbime apie DPS sukūrimą (pirkimo Nr. 169016) bei 2015-11-14 Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Nr. 2015/S 221-402931.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:

1) tiekėjui atsisakius sudaryti pagrindinę sutartį su užsakovu, tiekėjas moka CPO LT baudą, lygią 150 (vienam šimtui penkiasdešimt) EUR už nesudarytą pagrindinę sutartį;

2) tiekėjui nepateikus pasiūlymo elektroniniame kataloge vykdomame atnaujintame varžymesi 29 užsakymuose, už kiekvieną papildomai nepateiktą pasiūlymą jis sumoka CPO LT baudą, lygią 150 EUR;

3) nutraukus preliminariąją sutartį dėl preliminariojoje sutartyje numatytų aplinkybių, tiekėjas įsipareigoja sumokėti CPO LT baudą, lygią 1 500 (vienam tūkstančiui penkiems šimtams) EUR.

III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping mitme pakkujaga
Raamlepingus osalejate kavandatud maksimaalne arv: 999
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2015/S 221-402931
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 11/07/2018
Kohalik aeg: 09:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Leedu keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 3 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 11/07/2018
Kohalik aeg: 09:45

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist
Kasutatakse elektroonilisi makseid
VI.3)Lisateave:

Pasiūlymų eilė bus nustatoma kainų didėjimo tvarka. Laimėjusiais pasiūlymais bus pripažįstami visi nustatytus pirkimo dokumentų reikalavimus atitikę mažiausių kainų tiekėjų pasiūlymai, išskyrus paskutinį pasiūlymų eilėje esantį pasiūlymą. Tuo atveju, jei nustatytus pirkimo dokumentų reikalavimus atitiks ir pasiūlymų eilėje bus 20 ar mažiau nei 20 tiekėjų mažiausių kainų pasiūlymų, laimėjusiais bus pripažįstami visi tiekėjų pasiūlymai. Su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėjusiais, CPO LT pasirašys preliminariąsias sutartis.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Vilniaus apygardos teismas
Linn: Vilnius
Riik: Leedu
VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
15/06/2018