Услуги - 262818-2017

Компактен изглед

08/07/2017    S129

Итaлия-Торино: Телекомуникационни услуги

2017/S 129-262818

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 30.5.2017 г., 2017/S 102-203725)

Европейска фондация за обучение, Villa Gualino, viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, ИТАЛИЯ. Електронна поща: procurement@etf.europa.eu

Вместо 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

10.7.2017.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

17.7.2017 (10:00), местно време.

[...]

Да се чете 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

17.7.2017.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

24.7.2017 (10:00), местно време.

[...]