Palīdziet mums uzlabot TED tīmekļa vietni, piedaloties īsā aptaujā!

Pakalpojumi - 263052-2018

20/06/2018    S116    Aģentūras - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Polija-Varšava: Pamatnolīgums par krīzes pārvarēšanas konsultāciju pakalpojumu iepirkumu

2018/S 116-263052

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Frontex – Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra
Pasta adrese: Plac Europejski 6
Pilsēta: Warsaw
NUTS kods: PL911
Pasta indekss: 00-844
Valsts: Polija
E-pasts: procurement@frontex.europa.eu
Tālrunis: +48 222059500
Fakss: +48 222059501

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.frontex.europa.eu

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3751
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz šādu adresi:
Pilns nosaukums: Frontex – Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra
Pasta adrese: Plac Europejski 6
Pilsēta: Warsaw
Pasta indekss: 00-844
Valsts: Polija
E-pasts: procurement@frontex.europa.eu
NUTS kods: PL911

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://frontex.europa.eu/

I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Aizsardzība

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Pamatnolīgums par krīzes pārvarēšanas konsultāciju pakalpojumu iepirkumu

Atsauces numurs: Frontex/OP/520/2018/MS/JL
II.1.2)Galvenās CPV kods
79430000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

4 gadu pamatnolīguma darbības joma ir 2 ikgadējo krīzes pārvarēšanas mācību (crisis management exercises — CME) nodrošināšana, kurās jāietver krīzes komunikācijas komponents un kuras sastāv no vienām pilna apjoma mācībām un vienām teorētiskajām mācībām iekšējām ieinteresētajām personām, kā arī apmācības Frontex darbiniekiem un pārbaude attiecībā uz organizācijas gatavību krīzēm. Tam jāietver mācībās iesaistīto darbinieku instruktāža, lai pirms mācībām tiktu savlaicīgi nodrošinātas ikgadējās mācību nodarbības krīzes pārvarēšanas komandām, tostarp palīgdarbiniekiem, un ikgadējā informētības veicināšanas nodarbība Frontex darbiniekiem.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL911
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Frontex galvenā mītne, Warsaw, Polija.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

4 gadu pamatnolīguma darbības joma ir 2 ikgadējo krīzes pārvarēšanas mācību (crisis management exercises — CME) nodrošināšana, kurās jāietver krīzes komunikācijas komponents un kuras sastāv no vienām pilna apjoma mācībām un vienām teorētiskajām mācībām iekšējām ieinteresētajām personām, kā arī apmācības Frontex darbiniekiem un pārbaude attiecībā uz organizācijas gatavību krīzēm. Tam jāietver mācībās iesaistīto darbinieku instruktāža, lai pirms mācībām tiktu savlaicīgi nodrošinātas ikgadējās mācību nodarbības krīzes pārvarēšanas komandām, tostarp palīgdarbiniekiem, un ikgadējā informētības veicināšanas nodarbība Frontex darbiniekiem.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 500 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 24
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

Iespējama pagarināšana uz vēl 2 gadiem. Pagarināšana notiks automātiski, ja vien kāda no pusēm (darbuzņēmējs vai Frontex) vismaz 3 mēnešus pirms vēl nenoslēgtā darbības laika beigām nebūs saņēmusi oficiālu paziņojumu par pretējo.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

— Pretendentam jābūt izveidotam kā atzītai juridiskai personai un reģistrētam attiecīgā profesionālajā reģistrā vai komercreģistrā. Pretendentam jābūt pilnvarotam izpildīt paredzamo līgumu saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā tas ir nodibināts (vai konsorcija gadījumā – saskaņā ar konsorcija vadītāja izcelsmes valsts tiesību aktiem). Lai to pierādītu, jāiesniedz apliecība par reģistrāciju profesionālajā vai uzņēmumu reģistrā vai apliecība par dalību īpašā organizācijā (kas ir obligāta pretendenta dibināšanas valstī). Ja pretendentam saskaņā ar saviem statūtiem vai sava juridiskā statusa dēļ nav jābūt iekļautam vai viņam nav atļauts tikt iekļautam šādā reģistrā, ir jāsniedz paskaidrojums.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 23/07/2018
Vietējais laiks: 16:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 3 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 30/07/2018
Vietējais laiks: 11:00
Vieta:

Frontex galvenā mītne, Warsaw, Polija.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

pretendentu pārstāvji ir aicināti piedalīties (ne vairāk kā 1 katra pretendenta pārstāvis). Lūdzam informēt Frontex par savu dalību pa e-pastu: procurement@frontex.europa.eu.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergruenewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: cfi.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
13/06/2018