Tavarat - 263313-2018

20/06/2018    S116    Tavarat - Ennakkoilmoitus ilman tarjouskilpailukutsua - Ei sovelleta 

Suomi-Helsinki: Pesuloiden pyykinpesu-, kuivapesu- ja kuivauskoneet

2018/S 116-263313

Ennakkotietoilmoitus

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupungin asunnot Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2379058-6
Postiosoite: Viipurinkatu 2
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Not specified
Postinumero: 00510
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Tarja Ahlfors
Sähköpostiosoite: hankinnat@hekaoy.fi
Puhelin: +358 207640444

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hekaoy.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy?id=193028&tpk=3b059902-f137-4d37-8a86-e34b0700c6da
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Helsingin kaupungin tytäryhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Pesulakonehankinnat

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
42716000 Pesuloiden pyykinpesu-, kuivapesu- ja kuivauskoneet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kilpailutus koskee Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistamien talojen (noin 500 vuokranmääritysyksikköä) talopesuloiden pesukoneiden, kuivausrumpujen ja sähköisen pesulavarausjärjestelmien hankintaa. Kaikkien tarjottavien koneiden on oltava suunniteltuja talopesulakäyttöön. Ne on oltava helppokäyttöisiä esim. kielivalinnat (suomi, ruotsi, englanti) sekä elinkaarikustannuksiltaan edullisia.

Kilpailutus toteutetaan EU-kynnysarvon ylittävänä tavarahankintana. Hankinta on suunniteltu toteutettavaksi puitejärjestelynä useamman toimittajan kanssa. Alustavaksi sopimuskaudeksi on suunniteltu kaksi (2) tai kolme (3) vuotta, lisäksi yksi (1) tai kaksi (2) optiovuotta.

Tarjottavat hinnat sisältävät takuuaikaiset huollot. Hinnat ovat kiinteät ensimmäisen vuoden, jonka jälkeen niitä voidaan tarkistaa JYSE 2014 Tavarat -ehtojen (tarkistetut tiedot huhtikuu 2017) mukaan.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Not specified
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Helsingissä sijaitsevien vuokratalojen talopesulat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kilpailutus koskee Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistamien ARA-vuokratalojen (noin 500 vuokranmääritysyksikköä, noin 49 000 asuntoa) talopesuloiden pesukoneiden, kuivausrumpujen ja sähköisen pesulavarausjärjestelmien hankintaa. Kaikkien tarjottavien koneiden on oltava suunniteltuja talopesulakäyttöön. Ne on oltava helppokäyttöisiä esim. kielivalinnat (suomi, ruotsi, englanti) sekä elinkaarikustannuksiltaan edullisia.

Heka-konserni muodostuu Helsingin kaupungin asunnot Oy-nimisestä emoyhtiöstä ja viidestä (5) alueyhtiöstä (Heka Etelä Oy, Heka Itä Oy, Heka Kaakko Oy, Heka Koillinen Oy ja Heka Länsi Oy), jotka vastaavat kiinteistöjen isännöinnistä, huollosta ja asukkaiden asiakaspalvelusta. Yksittäiset tilaukset tehdään sähköisen kiinteistöjärjestelmän (Fimx) kautta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 36
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Alustavaksi sopimuskaudeksi on suunniteltu kaksi (2) tai kolme (3) vuotta, minkä lisäksi yksi (1) tai kaksi (2) optiovuotta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
01/09/2018

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan tulee täyttää ESPD-lomakkeessa esitetyt vaatimukset sekä kansalliset vaatimukset, joita on mm. tarjoajan ja sen mahdollisesti käyttämät alihankkijat täyttävät tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:n (22.5.2015/678) mukaiset velvoitteet.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tarjoajalla on oltava hankinnan sisältö ja laajuus huomioon ottaen riittävä kokemus vastaavista hankinnoista. Tarjoajan palvelu on suomenkielinen. Tilaukset tehdään hankintayksikön kiinteistötietojärjestelmää (FIMX) käyttäen.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 5
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.5)Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä:
01/01/2019

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19/06/2018