Piegādes - 265077-2015

Rādīt kompakto skatījumu

29/07/2015    S144    Eiropas Savienības Tiesa - Piegādes - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Krēslu piegāde tiesas zālēm Eiropas Savienības Tiesā

2015/S 144-265077

Paziņojums par līgumu

Piegādes

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa
Pasta adrese: Oficiālais pasta dienests
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona(-as): Eva Anglessy
E-pasts: dl-achats-logistique@curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2650

Papildu informāciju var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Krēslu piegāde tiesas zālēm Eiropas Savienības Tiesā.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Piegādes
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Luksemburga.

NUTS kods LU00

II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās izveidi
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
Vispārīgā vienošanās ar vienu uzņēmēju

Vispārīgās vienošanās darbības laiks

Ilgums gados: 4
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Līgums ir par krēslu piegādi ar mērķi aprīkot tiesas zāles un konferenču telpas Eiropas Savienības Tiesā.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

39111100

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): nē
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
Krēslu piegāde ar mērķi aprīkot tiesas zāles un konferenču telpas:
— 70 krēsli, kas paredzēti tiesnešiem – ādas krēsli ar augstu atzveltni,
— 85 krēsli, kas paredzēti pusēm – ādas krēsli ar zemu atzveltni,
— 75 krēsli, kas izmantojami konferencēs – auduma krēsli ar zemu atzveltni.
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 48 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
Nav.
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Maksājumus par šā līguma izpildi veic 30 kalendāro dienu laikā no dienas, kad saņemts maksājuma pieprasījums.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Skatīt specifikācijas.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: skatīt specifikācijas.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: attiecībā uz šajā uzaicinājumā uz konkursu minēto līgumu Eiropas Savienības Tiesa no pretendentiem pieprasa turpmāk minētās minimālās finansiālās un saimnieciskās spējas, kas tiks novērtētas, pamatojoties uz šādu informāciju:
— vidējais gada apgrozījums pēdējos 3 finanšu gados ir vismaz 200 000 EUR.
Šīs spējas tiks novērtētas, pamatojoties uz:
— bilanču vai to kopsavilkumu kopiju un peļņas un zaudējumu aprēķinu kopiju par pēdējiem 3 finanšu gadiem, kā arī direktoru valdes un ārējo revidentu sagatavotu jebkādu ziņojumu (ja ir) kopiju attiecībā uz minētajiem finanšu gadiem. Ja attaisnojoša iemesla dēļ, ko pierāda apliecinoši dokumenti, kandidāts nevar iesniegt iepriekš minēto, viņam jāpievieno svinīgs apliecinājums, kurā attiecībā uz pēdējiem 3 finanšu gadiem apliecināta gada peļņa pēc nodokļu nomaksas.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
attiecībā uz šajā uzaicinājumā uz konkursu minēto līgumu Eiropas Savienības Tiesa pretendentiem pieprasa pierādīt spēju minimumu:
— pēdējos 3 gados tie ir piegādājuši vismaz 200 prestižus krēslus, kas līdzīgi šajā līgumā prasītajiem.
Uzņēmēju tehniskās un profesionālās spējas jāpierāda ar:
— tādu galveno piegāžu sarakstu, kas saistītas ar šo līgumu un nodrošinātas pēdējos 3 gados. Pretendentam jāsniedz informācija (par katru piegādi) par piegādāto krēslu skaitu un tehniskajām īpašībām, kā arī iesaistītajiem saņēmējiem.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar zemāk minētajiem kritērijiem

1. Kvalitāte. Svērums 60

2. Cena. Svērums 40

IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
COJ-PROC-15/005.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Termiņš dokumentu pieprasījumu saņemšanai vai piekļuvei dokumentiem: 21.8.2015 - 17:00
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
22.9.2015 - 17:00
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 29.9.2015 - 11:00

Vieta:

Eiropas Savienības Tiesa, plateau de Kirchberg, Luksemburga, LUKSEMBURGA.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā
Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: piedalīties var tikai 1 persona no katra uzņēmuma.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija
Obligāts vietas apmeklējums:
lai pretendenti varētu iepazīties ar krēslu izmantošanai paredzēto vietu arhitektūras īpatnībām (un, pilnībā apzinoties faktus, piedāvāt krēslus, kas pielāgoti līguma prasībām), Eiropas Savienības Tiesas attiecīgie departamenti organizēs obligātu vietas apmeklējumu.
Tiks organizēti 2 vietas apmeklējumi – 13.8.2015 (10:30) un 24.8.2015 (15:00); tie notiks:
Eiropas Savienības Tiesā, Galerie ēka, reģistratūra, plateau de Kirchberg, 2925 Luksemburga, LUKSEMBURGA.

Pretendentiem jāapstiprina izvēlētais datums vismaz 24 stundas pirms vietas apmeklējuma, nosūtot vēstuli uz e-pasta adresi dl-achats-logistique@curia.europa.eu

Tiesa var ieplānot papildu datumus un laikus, ja uzskata to par nepieciešamu.
To uzņēmēju iesniegtie piedāvājumi, kuri nebūs piedalījušies obligātajā vietas apmeklējumā, tiks uzskatīti par nepieņemamiem.
Piedāvājumu iesniegšanā piedāvājamie dizaini:
iesniedzot piedāvājumus, katram pretendentam jānodrošina 3 krēslu dizaini saskaņā ar specifikācijām.
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
17.7.2015