Varor - 265355-2019

07/06/2019    S109

Danmark-Köpenhamn: Skinn och textilier, plast- och gummimaterial

2019/S 109-265355

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: SMOKA I/S
Nationellt registreringsnummer: 35433430
Postadress: U-Vej 7
Ort: København S
Nuts-kod: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Tange Kallesen
E-post: bek@smoka.dk
Telefon: +45 51369084

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d2361904-c3ea-40dd-a0c6-4f8088868e87/homepage

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Udbud af pakkemateriale og emballage til transport af farligt affald

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
19000000 Skinn och textilier, plast- och gummimaterial
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Udbuddet omfatter indkøb af pakkemateriale og emballage til transport af farligt gods. Udbuddet omfatter 6 delaftaler. På hver delaftale indgås der kontrakt på grundlag af det kontraktudkast, der indgår i udbudsmaterialet. Hver kontrakt indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse som optioner på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

Ikrafttrædelsesdato for kontrakterne forventes at være 1.4.2019.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 14 673 766.00 DKK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Levering af pakkemateriale, Vermiculite

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
14000000 Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter
14212000 Granulat, stenflis, stenpulver, bokad sten, grus, krossad sten, stenblandningar, sandblandningar och övrig ballast
14300000 Kemiska mineraler och gödningsmineraler
24400000 Konstgödsel och kväveföreningar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

SMOKA ønsker leverancer af Vermiculite (medium 2-6 mm), som anvendes til pakkemateriale i forbindelse med pakning og transport af farligt gods.

Vermiculitte er historisk bestilt i hele læs, pt. 720 poser á 100 liter pr. læs. Ordregivers forbrugsmønster kan dog ændre sig i rammeaftalens løbetid.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Levering af UN-godkendte dunke og fade til transport af farligt gods

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
19000000 Skinn och textilier, plast- och gummimaterial
19500000 Gummi- och plastmaterial
19600000 Skinnrester, textil-, gummi- och plastavfall
19520000 Plastprodukter
44611600 Reservoarer
44619000 Andra behållare
44618000 Lätta behållare, korkar, kapsyler, kar och lock
44614100 Lagerbehållare
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Leverandøren skal kunne levere alle dunke og fade som fremgår af tilbudslisten med UN-godkendelse. Hidtil bestilles emballage en gang om ugen, til levering den efterfølgende uge. Ordregivers forbrugsmønster kan dog ændre sig i rammeaftalens løbetid. I forbindelse med akut opstået behov, kan der være behov for hurtigere levering af mindre mængder.

Produkter omfattet af delaftalen:

Plastdunk med låg, naturel, 2,5 l.

Plastdunk med låg, naturel, 5 l.

Plastdunk med låg Ø xx* mm, stabelbar, naturel, 5 l.

Plastdunk med låg Ø xx* mm, stabelbar, naturel, 10 l.

Plastdunk med låg Ø xx* mm, stabelbar, naturel, 20 l.

Plastdunk låg Ø xx* mm, stabelbar, naturel, 25 l.

Plastspand, naturel, 20 l.

Plastspand, naturel, 10 l.

Plastspand, naturel, 6 l.

Plastfad med skruelåg, 1 l.

Plastfad fad med skruelåg, 2½ l.

Plastfad fad med skruelåg, 6 l.

Spændelågsfad, plast med udluftning, blå, 30l.

Spændelågsfad, plast med udluftning, blå, 60l.

Spændelågsfad, plast med udluftning, blå, 120l.

Spændelågsfad, plast, blå, 220l.

Spændelågsfad, plast med udluftning, blå, 220l.

Spunstromle, plast, blå, 120l

Spændelågsfad, plast, væskegodkendt, blå, 120l.

Spunstromle, plast, blå, 220l.

Fad af jern, renoveret, 220l.

Fass-4 plastboks 60 liter med griplåg

Note: XX* Anvendes samme diameter på låg

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Levering af plastposer til containere og PE-innerliners

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
19500000 Gummi- och plastmaterial
19600000 Skinnrester, textil-, gummi- och plastavfall
19640000 Sopsäckar och soppåsar av polyeten
19520000 Plastprodukter
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Leverandøren skal kunne levere alle plastposer som fremgår af tilbudslisten. Der er historisk bestilt hhv. 2 000 og 5 000 små poser pr. gang, og 80 ruller 660l. Ordregivers forbrugsmønster kan dog ændre sig i rammeaftalens løbetid. I forbindelse med akut opstået behov, kan der være behov for levering af yderligere 80 ruller.

Produkter omfatter af delaftalen:

PE-Innerliners, 21 liter

PE-Innerliners, 42 liter

Plastposeruller, 660 ltr (50 stk. rullerulle).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Levering af UN-godkendte containere til transport af farligt affald

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
19520000 Plastprodukter
44613000 Stora containrar
44613800 Avfallscontainrar
44613700 Avfallsskopor/sophissar
44613600 Behållare på hjul
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Leverandøren skal kunne levere alle containere som fremgår af tilbudslisten med UN-godkendelse.

Produkter omfatter af delaftalen:

Plastcontainer med hjul, 660l. UN 11H2-godkendt.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Inden kontraktindgåelse, skal Leverandøren fremsende billedmateriale af containernes design til SMOKA. SMOKA skal godkende design af containerne inden kontraktindgåelsen.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Levering af kanylebokse og –spande med og uden UN-godkendelse til transport af klinisk risikoaffald og medicinrester

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
19520000 Plastprodukter
33141123 Behållare för skarpa föremål
33140000 Medicinska förbrukningsartiklar
33141124 Skyddsomslag för vassa föremål
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Leverandøren skal levere alle kanylebokse- og spande som fremgår af tilbudslisten med de pågældende UN-godkendelser.

Produkter omfattet af delaftalen:

Kanyleboks, 0,5 liter gul

Kanyleboks, 2,0 liter med kanyleafriver

Kanyle og skårspand 21 liter med kanyleindkast

Kanyle og skårspand, 11 liter med kanyleindkast

Kanyle og skårspand, 5 liter med kanyleindkast

Kanylebøtte med skruelåg, 0,4 liter

Kanyleboks med skruelåg, 1,4 liter

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Levering af UN-godkendte papkasser til transport af klinisk risikoaffald og medicinrester

Del nr: 6
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141123 Behållare för skarpa föremål
33141124 Skyddsomslag för vassa föremål
22993100 Fotopapper
22993200 Värmekänsligt papper eller kartong
22993300 Termografiskt papper eller kartong
22993400 Wellpapp
30197600 Förädlat papper och kartong
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Leverandøren skal kunne levere alle papkasser som fremgår af tilbudslisten med UN-godkendelse og papkasserne skal leveres med SMOKA logo.

Produkter omfattet af delaftalen:

Papkasse, medicin, 45 l

Papkasse, Klinisk risiko, 45 l

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 237-540799
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Levering af pakkemateriale, Vermiculite

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/04/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Hedegaard Miljø A/S
Ort: Nyborg
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 883 816.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Levering af UN-godkendte dunke og fade til transport af farligt gods

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/03/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Scandrums A/S
Ort: Søndersø
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 8 386 550.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3
Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Levering af plastposer til containere og PE-innerliners

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/05/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: UBRO A/S
Ort: Hvidovre
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 354 200.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 4
Del nr: 4
Benämning på upphandlingen:

Levering af UN-godkendte containere til transport af farligt affald

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/03/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: H.E.W. A/S
Ort: Søndersø
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 220 000.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 5
Del nr: 5
Benämning på upphandlingen:

Levering af kanylebokse og –spande med og uden UN-godkendelse til transport af klinisk risikoaffald og medicinrester

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
03/04/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Special Waste System A/S
Ort: Nørre Alslev
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 535 200.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 6
Del nr: 6
Benämning på upphandlingen:

Levering af UN-godkendte papkasser til transport af klinisk risikoaffald og medicinrester

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
03/04/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Special Waste System A/S
Ort: Nørre Alslev
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 294 000.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

I henhold til udbudsloven skal standardformularen "Det fælles europæiske udbudsdokument" ("ESPD") benyttes. ESPD fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, samt som bevis for, at tilbudsgiver opfylder de fastsatte krav til egnethed.

Tilbudsgiver skal derfor udfylde ESPD i overensstemmelse med Ordregivers anvisninger i udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet. ESPD’et skal udfyldes direkte på udbuddet.dk

Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af mindstekravene, skal vedlægge særskilt ESPD for disse enheder. Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet vil, som en del af dokumentationen, blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Afgives tilbuddet af et konsortium, skal hver konsortiedeltager vedlægge særskilt ESPD.

Ordregiver er forpligtet til at udelukke enhver tilbudsgiver, der er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § § 135-136. Tilsvarende vil ordregiver udelukke enhver tilbudsgiver, der er omfattet af de angivne frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. (1)-(6). Udelukkelse vil ske, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: De(n) tilbudsgiver(e), der står til at blive tildelt delaftalerne skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 6.12.2018.

— Tilbudsgiver skal have kvalitets- og miljøledelsessystemer, som er implementeret i virksomheden.

Dokumentation: Dokumentation af ovenstående oplysninger skal på forlangende fra Ordregiver (ikke som en del af tilbuddet) kunne forelægges, enten i form af gyldige Certifikater (ISO 9001 og ISO 14001), eller det af tilbudsgiver udformede kvalitetsstyrings- og miljøledelsessytem, som er implementeret i virksomheden.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadress: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over tildelingsbeslutning skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadress: www.kfst.dk

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/06/2019