Tjänster - 266544-2019

07/06/2019    S109    - - Tjänster - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Finland-Korsnäs: Finans- och försäkringstjänster

2019/S 109-266544

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 102-247588)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Korsnäs kommun
0179699-5
Korsnäs
Finland
E-post: tia.lilja@rewenda.fi
Nuts-kod: FI1

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.korsnas.fi/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Skade-och personforsäkringar

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
66000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Skade-och personforsäkringar

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/06/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 102-247588

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2
Plats där texten ska ändras: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
I stället för:
Datum: 27/06/2019
Ska det stå:
Datum: 11/07/2019
Avsnitt nummer: IV.2.7
Plats där texten ska ändras: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
I stället för:
Datum: 27/06/2019
Ska det stå:
Datum: 11/07/2019
VII.2)Övriga upplysningar: