Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 267001-2022

19/05/2022    S97

Belgien-Bryssel: Tekniskt sekretariat för gruppen av anmälda organ enligt förordningen om byggprodukter 305/2011/EU

2022/S 097-267001

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GROW), GROW.H.1 — Construction
Postadress: Avenue d'Audergem 45
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1000
Land: Belgien
E-post: GROW-H-FINANCIAL-TEAM@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/growth/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tekniskt sekretariat för gruppen av anmälda organ enligt förordningen om byggprodukter 305/2011/EU

Referensnummer: GROW/2021/OP/0003
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71530000 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Att förbereda den rådgivande gruppens två möten varje år i Bryssel:

1. utarbetande av dagordning i samarbete med ordföranden för gruppen av anmälda organ

2. upprättande av tekniska arbetsdokument med andra, mötesrapporter och rekommendationer

3. utarbetande av slutsatser och protokoll från möten.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 777 500.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71530000 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71356200 Tekniskt bistånd
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Avenue d'Audergem 45, 1000 Brussels, BELGIEN.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tekniskt sekretariat för gruppen av anmälda organ enligt förordningen om byggprodukter 305/2011/EU

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvaliteten på anbudsgivarens metod för att utföra uppgiften och kvaliteten på anbudsgivarens strategi för det tekniska sekretariatets övergripande roll i arbetet i gruppen av anmälda organ, inbegripet en beskrivning av de konkreta mål och utmaningar som planeras av anbudsgivaren för den period som omfattas / Viktning: 65
Kvalitetskriterium - Namn: Åtgärder för kvalitetskontroll. Inom ramen för detta kriterium kommer en bedömning att göras av det system för kvalitetskontroll som är i bruk för den tjänst som planeras i förfrågningsunderlaget avseende resultatens kvalitet och verksamhetskontinuitet vid frånvaro av någon medlem i arbetsgruppen. Systemet för kvalitetskontroll ska anges i anbudet och vara specifikt anpassat till arbetsuppgifterna i fråga. Ett generellt kvalitetssystem kommer att ge en låg poäng / Viktning: 25
Kvalitetskriterium - Namn: Fördelning av uppgifter mellan gruppmedlemmar och ersättare för varje uppgift / Viktning: 10
Pris - Viktning: 30
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8840)

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 128-338446
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Tekniskt sekretariat för gruppen av anmälda organ enligt förordningen om byggprodukter 305/2011/EU

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/05/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Danish Technological Institute
Ort: Taastrup
Nuts-kod: DK012 Københavns omegn
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 780 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 777 500.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/05/2022