TED-sivustolla otetaan tänään 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla

Palvelut - 267180-2018

22/06/2018    S118

Belgia-Bryssel: Monimediaverkkosisällön tuottaminen

2018/S 118-267180

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan parlamentti
Postiosoite: 60 rue Wiertz
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postinumero: 1047
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: DG Comm Finance Unit
Sähköpostiosoite: dgcomm-contracts-fwc@europarl.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.europarl.europa.eu/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3279
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä seuraavaan osoitteeseen:
Virallinen nimi: DG Comm Finance Unit
Postiosoite: Montoyer 75
Postitoimipaikka: Brussels
Postinumero: 1047
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: dgcomm-contracts-fwc@europarl.europa.eu
NUTS-koodi: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.europarl.europa.eu/
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Monimediaverkkosisällön tuottaminen

Viitenumero: COMM/AWD/2018/100
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72212510 Viestintäohjelmistojen kehittämispalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämä tarjouspyyntö liittyy monimediaverkkosisällön tuottamiseen, ohjelmointiin ja tekniseen tukipalveluun viestinnän pääosastoa varten.

Sopimukseen välttämättä kuuluvat palvelut jakautuvat kolmeen päälajiin:

— verkkosivuston näkyvä osa ja sovelluskehitys, mihin kuuluu taustaprosessien kehittäminen,

— monimediatuotteiden suunnittelu ja laatiminen, mihin kuuluu suunnittelutyö sekä edustaprosessien kehitys,

— vuorovaikutteisten alustojen ja teknologioiden tarjoaminen käyttöön.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Puitesopimuksen alaan kuuluvat seuraavat väli- ja lopullisten tulosten lajityypit riippuen hankkeesta ja/tai käytetyistä menetelmistä:

— konsepti,

— konseptin toteuttamiskelpoisuuden todistaminen,

— toiminnallinen analyysi,

— tunnelmataulu,

— työn tulokset, joiden kohteena on verkkosivuston näkyvä osa ja sovelluskehitys, mihin kuuluu taustaprosessien kehittäminen,

— työn tulokset, joiden kohteena on monimediaverkkotuotteiden suunnittelu ja laatiminen, mihin kuuluu suunnittelutyö sekä edustaprosessien kehitys,

— palvelut, jotka liittyvät ylläpitoon ja tekniseen tukeen. Tähän kuuluu huoltokäynnit paikan päällä sellaisten käyttöongelmien osalta, joita parlamentin oma henkilöstö ei kykene hoitamaan. Nämä paikan päällä suoritettavat korjauspalvelut korvataan kyseistä toimipistettä koskevan tuntitariffin perusteella. Hinnat sisältävät henkilökunta, laite-, tila- sekä kaikki muut suorat ja välilliset kulut mukaan lukien matka-, hotelli- ja elinkustannukset,

— jne.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jona viimeinen sopimusosapuoli allekirjoittaa sen, ja sen kestoaika on 1 vuosi. sopimus uusitaan ilman erillistä sopimusta vuosittain, mutta sen kestoaika ei voi ylittää 4 vuotta sen voimaantulopäivästä alkaen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso tarjousasiakirjat.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 05/09/2018
Paikallinen aika: 17:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 19/09/2018
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Rue Belliard 80, 1000 Brussels

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

katso tarjousasiakirjat.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postitoimipaikka: Luxembourg
Maa: Luxemburg
Internetosoite: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postitoimipaikka: Strasbourg
Maa: Ranska
Internetosoite: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan parlamentti – Directorate-General for Communication
Postiosoite: Rue Wiertz 60
Postitoimipaikka: Brussels
Postinumero: 1047
Maa: Belgia
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/06/2018