Piegādes - 268335-2015

31/07/2015    S146    Eiropas Savienības Tiesa - Piegādes - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Galda lampu un stāvlampu piegāde Eiropas Savienības Tiesai

2015/S 146-268335

Paziņojums par līgumu

Piegādes

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Eiropas Savienības Tiesa
Oficiālais pasta dienests
Kontaktpersona(-as): Eva Anglessy
2925 Luksemburga
Luksemburga
E-pasts: dl-achats-logistique@curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2650

Papildu informāciju var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Galda lampu un stāvlampu piegāde Eiropas Savienības Tiesai.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Piegādes
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Luksemburga.

NUTS kods LU0

II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās izveidi
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
Vispārīgā vienošanās ar vienu uzņēmēju

Vispārīgās vienošanās darbības laiks

Ilgums gados: 4
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Galda lampu un stāvlampu piegāde Eiropas Savienības Tiesai.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

31521100, 31521200

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): nē
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
Galda lampu piegāde – 400 vienību (paredzamais daudzums).
Stāvlampu piegāde – 80 vienību (paredzamais daudzums).
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 48 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
Nav.
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Maksājumi par šā pamatnolīguma izpildi veicami 30 kalendāro dienu laikā no dienas, kad saņemts maksājuma pieprasījums.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Skatīt specifikācijas.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: skatīt specifikācijas.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: attiecībā uz šo līgumu Eiropas Savienības Tiesa prasa, lai pretendentu gada apgrozījums pēdējos 3 finanšu gados būtu vismaz 100 000 EUR, kā arī lai tiem būtu pietiekamas finansiālās spējas nepārtrauktas un apmierinošas darbības nodrošināšanai līguma darbības laikā; iepriekš minēto novērtēs, ņemot vērā:
— bilanču vai to izrakstu kopiju un peļņas un zaudējumu aprēķinus par pēdējiem 3 finanšu gadiem, kā arī direktoru valdes un ārējo revidentu sagatavotu jebkādu ziņojumu (ja ir) kopiju attiecībā uz minētajiem finanšu gadiem. Ja attaisnojoša iemesla dēļ, ko pierāda apliecinoši dokumenti, kandidāts nevar iesniegt iepriekš minēto, viņam ir jāpievieno svinīgs apliecinājums, kurā attiecībā uz pēdējiem 3 finanšu gadiem apliecināta gada peļņa pēc nodokļu nomaksas.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
attiecībā uz šo līgumu Eiropas Savienības Tiesa no pretendentiem pieprasa šādas tehniskās un profesionālās spējas:
— vismaz 3 gadu pieredze tādu pakalpojumu sniegšanā, kas ir līdzīgi šajā līgumā pieprasītajiem.
Atkarībā no nepieciešamo piegāžu veida, apjoma vai nozīmības un izmantošanas uzņēmēju tehniskās un profesionālās spējas jāpierāda, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:
— saraksts ar galvenajām piegādēm pēdējos 3 gados; jānorāda katrā gadā piegādāto galda lampu un stāvlampu daudzums un to saņēmēji.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar zemāk minētajiem kritērijiem

1. Cena. Svērums 50

2. Kvalitāte. Svērums 50

IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
CJ17/2015.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Termiņš dokumentu pieprasījumu saņemšanai vai piekļuvei dokumentiem: 26.8.2015 - 17:00
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
24.9.2015 - 17:00
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
dienās: 180 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 1.10.2015 - 11:00

Vieta:

Eiropas Savienības Tiesa, plateau de Kirchberg, Luksemburga, LUKSEMBURGA.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā
Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: piedalīties var tikai 1 persona no katra uzņēmuma.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija
Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvāto galda lampu un stāvlampu tehniskā dokumentācija, kā arī ar spuldzēm saistītā dokumentācija.
Kopā ar piedāvājumu iesniedzamie dizaini: katram pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz 1 galda lampas (ar spuldzi) dizains un 1 stāvlampas (ar spuldzi) dizains.
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luksemburga
Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
21.7.2015