Tavarat - 268336-2015

Näytä suppea näkymä

31/07/2015    S146

Italia-Ispra: Kahden akkujen energian varastointijärjestelmän hankinta, asennus ja huolto – kaksi erää

2015/S 146-268336

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan komissio, yhteinen tutkimuskeskus (JRC), energia- ja liikennealan tutkimuslaitos
Postiosoite: via Enrico Fermi 2749 (TP 581)
Postitoimipaikka: Ispra VA
Postinumero: 21027
Maa: Italia
Yhteyshenkilö: B.5 taloudesta ja hankinnoista vastaava yksikkö
Vastaanottaja: C. Breazu
Sähköpostiosoite: jrc-ispra-iet-procurement@ec.europa.eu

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=977

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
Muu: tutkimus.
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Kahden akkujen energian varastointijärjestelmän hankinta, asennus ja huolto – kaksi erää
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Tavarahankinnat
Hankinta
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: yhteinen tutkimuskeskus – Petten (Alankomaat) erän 1 osalta ja
yhteinen tutkimuskeskus – Ispra (Italia) erän 2 osalta.
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy julkisia hankintoja koskeva sopimus
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Hankintamenettelyn kohteena on kahden akkujen energian varastointijärjestelmän hankinta, asennus ja huolto sekä oheispalvelut älykkäisiin sähköverkkoihin liittyviä toimenpiteitä varten. Yksi järjestelmä toimitetaan Petteniin (Alankomaat) ja toinen Ispraan (Italia). Sopimuksen sisältyy 24 kuukauden takuu ja enintään neljän vuoden ennalta ehkäisevä ja korjaava huolto.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

31422000 Paristopakkaukset, 50530000 Koneiden korjaus ja huolto, 38970000 Tekniset simulaattorit tutkimus-, testaus- ja tieteelliseen käyttöön, 31230000 Sähkönjakelulaitteiden tai sähkönsyötön ohjauslaitteiden osat, 31682210 Instrumentointi ja ohjauslaitteet

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea yhtä tai useampaa osaa
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Kokonaisbudjetiksi on arvioitu 1 300 000–1 500 000 euroa (sisältää kaikki kulut, ilman arvonlisäveroa) kummankin erän osalta sopimuksen 77 kuukauden kokonaiskeston ajalle. Budjettiin sisältyvät kaikki seuraavat toimet: hankinta, toimitus, asennus, koulutus, asiakirjojen toimitus, 24 kuukauden takuu sekä ehkäisevä ja korjaava huolto enintään neljän vuoden ajalta.
Arvioitu arvo ilman alv:tä:
Vaihteluväli 1 300 000 ja 1 500 000 EUR
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 77 (sopimuksen tekemisestä)

Osia koskevat tiedot

Osa nro: 1 Nimi : Akkujen energian varastointijärjestelmän hankinta, asennus ja huolto – erä 1 (Petten, Alankomaat)
1)Lyhyt kuvaus
Erän kohteena on akkujen energian varastointijärjestelmän hankinta, asennus ja huolto Pettenissä (Alankomaat) olevia älykkäitä sähköverkkoja varten. Järjestelmän nimellistehon on oltava 75 kilowattia ja varastointikapasiteetin 150 kilowattituntia.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

31422000 Paristopakkaukset, 50530000 Koneiden korjaus ja huolto, 38970000 Tekniset simulaattorit tutkimus-, testaus- ja tieteelliseen käyttöön, 31230000 Sähkönjakelulaitteiden tai sähkönsyötön ohjauslaitteiden osat, 31682210 Instrumentointi ja ohjauslaitteet

3)Määrä tai laajuus
Sopimus on jaettu kahteen vaiheeseen seuraavasti:
— vaihe 1: akkujen energian varastointijärjestelmän hankinta, asennus, testaus ja kalibrointi sekä siihen liittyvien koulutuksen ja asiakirjojen toimittaminen (mukaan luettuna kahden vuoden takuu),
— vaihe 2: ennalta ehkäisevä huolto ja korjaushuolto 12 kuukauden ajalle (sopimusta voidaan jatkaa kolmella lisävuodella, jolloin huoltokauden kokonaiskestoaika on enintään neljä vuotta).
Arvioitu arvo ilman alv:tä:
Vaihteluväli 300 000 ja 400 000 EUR
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
Kesto (kuukausina): 77 (sopimuksen tekemisestä)
5)Osia koskevat lisätiedot
Osa nro: 2 Nimi : Akkujen energian varastointijärjestelmän hankinta, asennus ja huolto – erä 2 (Ispra, Italia)
1)Lyhyt kuvaus
Erän kohteena on akkujen energian varastointijärjestelmän hankinta, asennus ja huolto Isprassa (Italia) olevia älykkäitä sähköverkkoja varten. Järjestelmän nimellistehon on oltava 225 kilowattia ja varastointikapasiteetin 450 kilowattituntia.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

31422000 Paristopakkaukset, 50530000 Koneiden korjaus ja huolto, 38970000 Tekniset simulaattorit tutkimus-, testaus- ja tieteelliseen käyttöön, 31230000 Sähkönjakelulaitteiden tai sähkönsyötön ohjauslaitteiden osat, 31682210 Instrumentointi ja ohjauslaitteet

3)Määrä tai laajuus
Sopimus on jaettu kahteen vaiheeseen seuraavasti:
— vaihe 1: akkujen energian varastointijärjestelmän hankinta, asennus, testaus ja kalibrointi sekä siihen liittyvien koulutuksen ja asiakirjojen toimittaminen (mukaan luettuna kahden vuoden takuu),
— vaihe 2: ennalta ehkäisevä huolto ja korjaushuolto 12 kuukauden ajalle (sopimusta voidaan jatkaa kolmella lisävuodella, jolloin huoltokauden kokonaiskestoaika on enintään neljä vuotta).
Arvioitu arvo ilman alv:tä:
Vaihteluväli 1 000 000 ja 1 100 000 EUR
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
Kesto (kuukausina): 77 (sopimuksen tekemisestä)
5)Osia koskevat lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
Katso tarjousasiakirjat.
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Katso tarjousasiakirjat.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
Taloudelliset toimijat voivat jättää tarjouksen joko yksittäisenä tarjoajana tai konsortion (joka on tai ei ole oikeushenkilö) jäsenenä. Kummassakin tapauksessa alihankinta hyväksytään. Tarjoajan on määriteltävä selkeästi jokaisen taloudellisen toimijan asema – yksittäinen tarjoaja, konsortion jäsen tai alihankkija. Tätä sovelletaan myös silloin, kun mukana olevat tahot kuuluvat samaan taloudelliseen ryhmään.
Konsortion jokaisen jäsenen on oltava yhdessä vastuussa hankintaviranomaiselle sopimuksen toteuttamisesta ja ryhdyttävä sopimusosapuoleksi, mikäli konsortion tarjous valitaan.
Konsortion on nimettävä yksi oikeushenkilö (pääosapuoli), jolla on täydet valtuudet tehdä sitoumuksia konsortion ja sen jokaisen jäsenen puolesta sopimuksen suorittamisen aikana ja joka vastaa sopimuksen hallinnollisesta johtamisesta (laskutus, maksujen vastaanottaminen jne.) kaikkien muiden jäsenten puolesta.
Alihankinta on tilanne, jossa sopimusosapuoli tekee oikeudellisia sitoumuksia sellaisten muiden oikeushenkilöiden kanssa, jotka suorittavat osan sopimuksesta sopimusosapuolen puolesta. Sopimusosapuoli vastaa täysin hankintaviranomaiselle sopimuksen suorittamisesta. Freelance-toiminta, jossa hyödynnetään minkä tahansa täysin muun oikeushenkilön (muu kuin sopimusosapuoli) toimintaa tai henkilöstöä, määritellään alihankinnaksi sovellettavasta kansallisesta lainsäädännöstä riippumatta.
Alihankkijoiden on toimitettava aiekirje, jossa ne ilmoittavat halukkuutensa osallistua sopimuksen suorittamiseen tarjouksessa määritetyn mukaisesti. Jos alihankintajärjestelyihin tehdään muutoksia sopimuksen suorittamisen aikana, tälle on saatava etukäteen hankintaviranomaisen kirjallinen hyväksyntä.
Yksittäinen tarjoaja tai konsortio voi myös turvautua muiden tahojen valmiuksiin kohdissa III.2.2 ja III.2.3 tarkoitettujen valmiuksien vähimmäistasojen täyttämiseksi riippumatta siitä, millaiset oikeudelliset yhteydet sillä on kyseisiin tahoihin. Tarjoajan tai konsortion on tällaisissa tapauksissa todistettava hankintaviranomaiselle, että sillä on käytettävissään sopimuksen suorittamista varten tarvittavat resurssit, esimerkiksi toimittamalla sitoumus kyseisten tahojen puolesta. Sellaisen kolmannen osapuolen valmiuksiin turvautuminen, joka ei ole sama oikeushenkilö kuin yksittäinen tarjoaja tai konsortion jäsenet vaikka se kuuluukin samaan taloudelliseen ryhmittymään, määritetään tässä tarjousmenettelyssä alihankinnaksi.
Jos sopimus tehdään sellaisen tarjoajan kanssa, joka turvautuu kolmannen tahon valmiuksiin täyttääkseen yli 70 prosenttia taloudellista ja rahoituksellista tilannetta koskevista vähimmäisvaatimuksista (ilmoitettu kohdassa III.2.2), hankintaviranomainen vaatii, että kyseinen kolmas taho allekirjoittaa sopimuksen ja että se on tarjoajan kanssa yhdessä vastuussa sopimuksen suorittamisesta.
Konsortion kunkin jäsenen ja määritettyjen alihankkijoiden asema ja tehtävät on eriteltävä selkeästi tarjouksessa. Saatekirjeessä on mainittava tarjoajan (mukaan luettuina kaikki konsortion jäsenet, jos kyseessä on konsortio) ja alihankkijoiden (mukaan luettuina kolmannet osapuolet, joiden valmiuksiin tarjoaja turvautuu) nimet sekä tämän tarjousmenettelyn yhteydessä yhteyshenkilönä toimivan yksittäisen henkilön nimi. Konsortioiden osalta saatekirjeen on oltava jokaisen jäsenen tai jäsenen, joka on asianmukaisesti valtuutettu allekirjoittamaan tarjous ja sopimus kaikkien jäsenten puolesta, allekirjoittama. Jälkimmäisessä tapauksessa valtuutus voi olla esimerkiksi valtakirjan, aiekirjeen tai konsortiosopimuksen muodossa.
Tarjoajien (kaikki jäsenet, jos kyseessä on konsortio) on myös toimitettava helposti luettava jäljennös niiden henkilöiden nimeämisilmoituksesta, jotka on valtuutettu edustamaan tarjoajaa kolmansien osapuolten kanssa käytävässä asioinnissa ja oikeusmenettelyissä. Vaihtoehtoisesti voidaan toimittaa jäljennös kyseistä nimeämistä koskevasta julkaisusta, jos oikeushenkilöön sovellettavassa lainsäädännössä edellytetään tällaista julkaisua. Jos kyseinen valtuutus siirretään toiselle edustajalle, jota ei ole merkitty viralliseen nimitykseen, siitä on toimitettava todisteet.
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Molempien erien osalta:
1. Poissulkemisperusteet:
Voidakseen osallistua tähän menettelyyn tarjoajat eivät saa olla missään 25.10.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 106 ja 107 artiklassa mainitussa poissulkemiseen johtavassa tilanteessa. Tarjoajien (mukaan luettuina konsortion jäsenet) ja kohdan III.1.3 mukaisesti määritettyjen alihankkijoiden on allekirjoitettava kunnian ja omantunnon kautta annettava vakuutus (saatavissa kohdassa I.1 ilmoitetulta verkkosivustolta), jossa ilmoitetaan, että ne eivät ole missään kyseisistä tilanteista. Hankintaviranomaisen pyynnöstä valitun tarjoajan (mukaan luettuina kaikki jäsenet, mikäli kyseessä on konsortio) ja kaikkien tarjoajan kohdan III.1.3 mukaisesti määrittämien alihankkijoiden on toimitettava 29.10.2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 143 artiklan 3 kohdassa luetellut todistusasiakirjat. Hankintaviranomainen voi päättää olla vaatimatta tarjoajalta vaadittuja asiakirjoja, mikäli ne on jo toimitettu sille muun hankintamenettelyn yhteydessä ja jos asiakirjojen antamisesta on kulunut enintään vuosi sopimuksentekopäätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemispäivänä ja ne ovat edelleen voimassa. Tällöin tarjoajan on annettava kunnian ja omantunnon kautta vakuutus, jonka mukaan asiakirjatodisteet on jo toimitettu aiemman hankintamenettelyn yhteydessä, ja vahvistettava, että hänen tilanteensa ei ole muuttunut.
2. Valintaperusteet (oikeuskelpoisuus):
Tarjoajien (kaikki jäsenet, jos kyseessä on konsortio) on todistettava, että niillä on sopimuksen suorittamiseen tarvittava oikeuskelpoisuus, toimittamalla todistus kirjautumisesta asiaankuuluvaan kauppa- tai ammattirekisteriin sijoittautumis-/perustamismaassaan. Jos tarjoajalta ei vaadita rekisteröitymistä tai tarjoaja ei voi rekisteröityä kyseiseen rekisteriin yhtiöjärjestyksensä tai oikeusasemansa vuoksi, hankintaviranomainen voi hyväksyä riittäväksi todisteeksi valaehtoisen ilmoituksen tai todistuksen, osoituksen kuulumisesta alan järjestöön tai nimenomaisen valtuutuksen tai kirjautumisen alv-rekisteriin.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Tarjoajien on täytettävä seuraavat perusteet kunkin erän osalta: vuotuisen liikevaihdon on vastattava valmiuksien vähimmäistasoa, rahoituksellisen vakavaraisuuden on oltava riittävä sopimuksen suorittamista ja toteuttamista varten.
Jokaisen tarjoajan (kaikki jäsenet, jos kyseessä on konsortio) ja jokaisen alihankkijan, jonka valmiuksiin tarjoaja turvautuu valmiuksien vähimmäistasojen täyttämiseksi taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen osalta, on toimitettava seuraavat todisteet:
1) Ilmoitus taloudellisen toimijan vuotuisesta liikevaihdosta kolmen viimeksi päättyneen tilikauden osalta. Jos taloudellinen toimija ei jostakin poikkeuksellisesta hankintaviranomaisen perustelluksi katsomasta syystä voi toimittaa edellä vaadittuja referenssejä, se voi todistaa taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteensa jollakin muulla hankintaviranomaisen sopivaksi katsomalla asiakirjalla. Hankintaviranomaiselle on joka tapauksessa vähintään ilmoitettava kyseinen poikkeuksellinen syy ja perustelut sille. Hankintaviranomainen varaa oikeuden pyytää myös muita asiakirjoja, joiden avulla se voi varmistaa taloudellisen toimijan taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen, tai hankkia lisätietoja ja/tai selvennyksiä asianmukaisella tavalla (verkkosivut, viralliset elimet jne.). Hankintaviranomainen voi päättää olla vaatimatta taloudelliselta toimijalta edellä tarkoitettuja todistusasiakirjoja, jos kyseiset todisteet on jo toimitettu sille muun hankintamenettelyn yhteydessä ja jos ne vastaavat tämän tarjouspyynnön vaatimuksia. Tällaisessa tapauksessa taloudellisen toimijan on toimitettava sopimusta koskevat referenssit ja ilmoitettava komission yksikkö, jolle todisteet on toimitettu.
Hankintaviranomainen varaa oikeuden olla valitsematta tarjoajaa, mikäli toimitettujen todisteiden perusteella ilmenee sopimuksen suorittamista varten tarvittavaa tarjoajan rahoituksellista vakavaraisuutta koskevia merkittäviä huolenaiheita ja mikäli tarjoaja ei ole korjannut kyseisiä ongelmia toimittamalla seurantatietoja tai muita todisteita rahoituksellisesta vakavaraisuudesta.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): Erä 1: keskimääräisen vuotuisen liikevaihdon kolmen viime tilikauden ajalta on oltava vähintään 300 000 euroa.
Erä 2: keskimääräisen vuotuisen liikevaihdon kolmen viime tilikauden ajalta on oltava vähintään 1 000 000 euroa.
Nämä vähimmäisvaatimukset arvioidaan koko tarjoajan osalta, mukaan luettuina kaikkien jäsenten (jos kyseessä on konsortio) ja kaikkien alihankkijoiden yhteenlasketut valmiudet.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
Tarjoajien on täytettävä seuraava peruste kunkin erän osalta:
1) Kokemus vastaavien toimitusten alalta. Tämä todistetaan luettelolla arvoltaan, laajuudeltaan ja monimutkaisuudeltaan vastaavista sopimuksista, jotka on saatettu päätökseen tarjousten jättämisen määräaikaa edeltävien kolmen vuoden aikana. Aikaisempien sopimusten luetteloon on sisällytettävä tiedot sopimusten aloitus- ja päättymispäivämääristä, sopimuksen kokonaisarvosta ja laajuudesta, asemasta sekä taloudellisen toimijan laskuttamasta summasta. Mikäli sopimukset ovat yhä käynnissä, ainoastaan referenssiaikana päätökseen saatettu osuus otetaan huomioon. Valmiuksien vähimmäistasojen todistamiseksi toimitettavien sopimusten mukaan on liitettävä toimeksiantajan myöntämät tyydyttävää suorittamista koskevat todistukset. Jos palveluja on toimitettu EU:hun kuuluville hankintaviranomaisille, todistusten on oltava toimivaltaisen viranomaisen antamia tai allekirjoituksellaan varmistamia.
Mikäli kyseessä on konsortio tai alihankintaa käytetään, vaaditut todisteet on toimitettava niiden konsortion jäsenten / alihankkijoiden osalta, joiden valmiuksiin tarjoaja turvautuu saavuttaakseen vaaditut valmiuksien vähimmäistasot.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):
Seuraavat valmiuksien vähimmäistasot arvioidaan tarjoajan osalta kokonaisuudessaan, mukaan luettuina kaikkien jäsenten (jos kyseessä on konsortio) ja kaikkien alihankkijoiden yhteenlasketut valmiudet:
Erä 1: 1) vähintään kolme vastaavaa seuraavanlaista sopimusta: kokonaisarvo vähintään (kaikkien kolmen sopimuksen yhteisarvo) 300 000 euroa (ilman arvonlisäveroa).
Erä 2: 1) vähintään kolme vastaavaa seuraavanlaista sopimusta: kokonaisarvo vähintään (kaikkien kolmen sopimuksen yhteisarvo) 1 000 000 euroa (ilman arvonlisäveroa).
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Alhaisin hinta
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
JRC/IPR/2015/F.3/0042/OC.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjapyyntöjen esittämisen tai asiakirjojen saatavuuden määräaika: 14.9.2015
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
14.9.2015
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 18.9.2015 - 15:00

Paikka:

yhteinen tutkimuskeskus, vastaanottorakennus, ensimmäinen kerros, huone 7, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIA.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä

Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua enintään yksi valtuutettu edustaja. Pyyntö on lähetettävä osoitteeseen jrc-ispra-iet-procurement@ec.europa.eu vähintään kolme päivää ennen avaustilaisuutta. Mukaan on liitettävä jäljennös henkilökortista/passista.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot

Kaikki lisätietopyynnöt on esitettävä kirjallisesti ja vain sähköistä tarjoamista koskevalla ”e-tendering”-verkkosivustolla (osoitteessa https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=977) avaamalla kysymyksiä ja vastauksia koskevassa valikossa (”questions and answers”) oleva kysymysten laatimista koskeva linkki (”create a question”). Hankintaviranomaisen ei tarvitse vastata lisätietopyyntöihin, jotka on esitetty alle viisi työpäivää ennen tarjousten jättämisen määräaikaa.

Hankintaviranomainen voi omasta aloitteestaan tiedottaa kiinnostuneille osapuolille mahdollisista tarjouspyynnön tekstiä koskevista virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista kirjoitusvirheistä.
Mahdolliset lisätiedot (mukaan luettuina edellä tarkoitetut tiedot) julkaistaan edellä mainitulla ”e-tendering”-verkkosivustolla. Kyseistä verkkosivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun asia on saatu tiedoksi. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty valitus ei pidennä muutoksenhaulle annettua määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta

Virallinen nimi: unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21.7.2015