Pakalpojumi - 269605-2015

Rādīt kompakto skatījumu

01/08/2015    S147    Eiropas Komisija - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Beļģija-Brisele: Izvērtēšanas atbalsta pakalpojumu grupa

2015/S 147-269605

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Starptautiskās sadarbības un attīstības ģenerāldirektorāts, R.5 daļa – Finanses, līgumi, revīzija
Pasta adrese: rue de la Loi 41, birojs 03/030
Pilsēta: Brisele
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona(-as): Jean-Hervé Ramat
E-pasts: europeaid-r5-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005

Papildu informāciju var saņemt:
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Starptautiskās sadarbības un attīstības ģenerāldirektorāts
Pasta adrese: rue de la Loi 41
Pilsēta: Brisele
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Interneta adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Starptautiskās sadarbības un attīstības ģenerāldirektorāts
Pasta adrese: rue de la Loi 41
Pilsēta: Brisele
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Interneta adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Cita: ar ES ārējās palīdzības īstenošanu saistīti pakalpojumi.
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Izvērtēšanas atbalsta pakalpojumu grupa.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 27: Citi pakalpojumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: visas valstis.
NUTS kods
II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz publiskā iepirkuma līgumu
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Konkursa mērķis būs izveidot izvērtēšanas atbalsta pakalpojumu grupu (IAPG), kas sniegs tehnisku un administratīvu atbalstu Starptautiskās sadarbības un attīstības ĢD darba koordinatoriem galvenajā mītnē un ES delegācijās saistībā ar ārējās palīdzības programmu izvērtējumu plānošanu, pārvaldību un izplatīšanu/izmantošanu.
IAPG vadīs Starptautiskās sadarbības un attīstības ĢD Izvērtēšanas daļa.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

75100000

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): nē
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
4 000 000 EUR (2 000 000 EUR par 24 mēnešu līgumu, kas atjaunojams 1 reizi).
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: jā
Iespējamo atjaunošanas reižu skaits: 1
Atjaunojamu piegāžu vai pakalpojumu līgumu gadījumā – plānotais laika grafiks turpmākajiem līgumiem:
mēnešos: 24 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 24 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Skatīt konkursa dokumentāciju.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Skatīt konkursa dokumentāciju.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: skatīt konkursa dokumentāciju.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: skatīt konkursa dokumentāciju.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda: skatīt konkursa dokumentāciju.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
skatīt konkursa dokumentāciju.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:
skatīt konkursa dokumentāciju.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi
Juridiskām vienībām jānorāda par pakalpojuma izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: jā

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti specifikācijās, uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas vai aprakstošā dokumentā
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
EuropeAid/137406/DH/SER/TPS.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

Iepriekšējs informatīvs paziņojums

Paziņojuma numurs ES OV: 2015/S 125-228602, 2.7.2015
IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
28.9.2015 - 23:59
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
Cita: vēlams, angļu valodā, lai atvieglotu apstrādi.
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 5.10.2015 - 15:00

Vieta:

Eiropas Komisija, Starptautiskās sadarbības un attīstības ģenerāldirektorāts, R5 daļa, rue de la Loi 41, 1049 Brisele, BEĻĢIJA.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā
Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: atbilstoši pilnvarotas personas, kas pārstāv pretendējošos uzņēmumus un kas par savu dalību paziņojušas pa e-pastu (sk. I.1. iedaļu iepriekš) vismaz 1 nedēļu pirms atvēršanas dienas.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
VI.3)Papildu informācija

Dalības nosacījumi (tiesības pretendēt, izslēgšanas un atlases kritēriji), kā arī piešķiršanas kritēriji un to svērums ir precizēts darba uzdevumā. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība ir izklāstīta uzaicinājumā uz konkursu. Piedāvājums jāiesniedz, izmantojot obligātās veidlapas. Visi šie dokumenti ir ietverti konkursa dokumentācijā un atrodami adresē https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005 (cilnē "Dokumentu bibliotēka").

VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
20.7.2015