Tjänster - 269889-2018

23/06/2018    S119

Belgien-Bryssel: Övning för europeiska katastrofinsatser (Edrex II), fältövningar i plug-in-format, teoretiska övningar avseende stöd till värdländer

2018/S 119-269889

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
Postadress: L-86
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land: Belgien
E-post: ECHO-CP-TRAINING-EXERCISES@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu/echo/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3630
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Övning för europeiska katastrofinsatser (Edrex II), fältövningar i plug-in-format, teoretiska övningar avseende stöd till värdländer

Referensnummer: ECHO/A2/SER/2018/16
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
80562000 Första hjälpen-utbildning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Utformning och förvaltning av 3 typer av övningar inom ramen för unionens civilskyddsmekanism.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Övning för europeiska katastrofinsatser (Edrex II)

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
80560000 Övningar i sjukvård och första hjälpen
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Det övergripande syftet med kontraktet är att testa den kombinerade katastrofberedskapskapaciteten vid ERCC och dess kontakter på nationell, europeisk och internationell nivå inom UCPM:s ansvarsområde och förbättra samordningen av biståndsinsatser inom räddningstjänsten och UCPM:s utryckningar vid nödsituationer genom att säkerställa förbättrade förfaranden, kommunikation, riktlinjer och överenskommelser mellan UCPM och lokala civilskyddsenheter, internationella organisationer eller länder inom och utanför EU.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 800 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 18
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17.12.2013
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Fältövningar i plug-in-format

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
80560000 Övningar i sjukvård och första hjälpen
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fältövningar i plug-in-format som möjliggör för moduler, incidenthanteringsgrupper eller Europeiska unionens civilskyddsenheter (EUCPT) från medverkande stater att ansluta sig till storskaliga övningar i områden långt borta på ett strukturerat och koordinerat sätt.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 800 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17.12.2013
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Teoretiska övningar avseende stöd till värdländer

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
80560000 Övningar i sjukvård och första hjälpen
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Utforma, planera, genomföra och självutvärdera 3 HNS TTX.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 400 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 18
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17.12.2013
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 27/08/2018
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/09/2018
Lokal tid: 10:00
Plats:

Rue de la Loi 86, 1040 Brussels

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Ort: Luxemburg
Land: Luxemburg
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/06/2018