Palvelut - 270080-2019

10/06/2019    S110    Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Oulu: Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut

2019/S 110-270080

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2296962-1
Postiosoite: PL 86
Postitoimipaikka: Oulu
NUTS-koodi: FI1D9
Postinumero: 90101
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: tyovoimakoulutus.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Puhelin: +358 295038000

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=241637&tpk=2fee422f-4b9b-4938-81b7-100cc55f745b
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kone- ja tuotantotekniikan yrityslähtöiset koulutukset (PUITE)

Viitenumero: POPELY/1154/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
80400000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailutettava hankinta on puitehankinta, joka koskee kone- ja tuotantotekniikan alan yrityslähtöisiä koulutuksia. Työvoimakoulutuksella tarkoitetaan työvoimaviranomaisen työvoimapoliittisin perustein hankkimaa aikuiskoulutusta. Tarjouspyynnössä esitetty hankintamäärä on arvio, eikä sopimus muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien työvoimakoulutushankintojen rahoittamiseen voidaan käyttää sekä kansallista työvoimakoulutuksen hankintaan kohdennettua määrärahaa, ESR-määrärahaa sekä EGR-määrärahaa. Hankintasopimukseen sisältyy optio-oikeus. Lisähankintaoikeus yhteen (1) uuteen hankintaan kolmen (3) vuoden kuluessa alkuperäisen puitesopimuksen solmimisesta. Lisähankinta voidaan toteuttaa alkuperäistä hankintaa pienempänä. Tarjouspyyntöasiakirjat on saatavilla suomen kielellä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D9
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta toteutetaan hankintalaissa tarkoitettuna puitejärjestelynä, jonka perusteella solmitaan puitesopimukset hyväksyttyjen palveluntuottajien sekä ELY-keskuksen välillä puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Puitetoimittajiksi voidaan hyväksyä määräaikaan saapuneista ja kelpoisuusehdot täyttävistä tarjouksista hankintakriteereiden perusteiden mukaisesti kolme (3) kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen palveluntarjoaja saa noin 40 % ja kaksi seuraavaksi edullisinta kumpikin noin 30 % suunnitellusta opiskelijatyöpäivien määrästä. Puitejärjestelyyn hyväksyttävien tarjoajien määrä voi olla pienempi, mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia on vähemmän. Puitejärjestelymenettelyssä tarjouksen hyväksyminen tarkoittaa sitä, että palveluntarjoaja voi saada koulutustilauksia, mutta se ei anna puitejärjestelyyn hyväksytylle tarjoajalle subjektiivista oikeutta saada ennalta määriteltyä määrää koulutuksia.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 15/08/2019
päättymispäivä: 31/12/2022
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tekee palvelutilauksen puitesopimuksen mukaisesti. Puitetoimittajiksi valitut tarjoajat toimittavat päätöksen jälkeen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston käyttöön toimitettavaa markkinointimateriaalia. Tarkemmasta sisällöstä sovitaan hankintapäätöksen jälkeen.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden olla tekemättä hankintasopimuksia ennen kuin mahdolliset hankintaoikaisu- tai markkinaoikeusprosessit ovat päättyneet.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Kilpailutuksella hankitaan työvoimakoulutuksena toteutettavaa koulutuspalvelua. Työvoimakoulutuksella tarkoitetaan työvoimaviranomaisen työvoimapoliittisin perustein hankkimaa aikuiskoulutusta. Hankinta on hankintalain liitteen E mukainen palveluhankinta, joten hankintaan sovelletaan hankintalain kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä. Hankinta ylittää 25 §:n mukaisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kansallisen kynnysarvon.

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 28/06/2019
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
07/06/2019