Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Tjänster - 270188-2022

Submission deadline has been amended by:  306054-2022
20/05/2022    S98

Sverige-Stockholm: Installation av maskiner och apparater för filtrering eller rening av vatten

2022/S 098-270188

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Danderyds Sjukhus AB
Nationellt registreringsnummer: 556575-6169
Postadress: Danderyds Sjukhus
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 182 88
Land: Sverige
Kontaktperson: Isabella Pauluser
E-post: isabella.pauluser@regionstockholm.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ds.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afddjadqhl&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afddjadqhl&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Fast Distributionsutrustning för Dialys och Vattenreningssystem

Referensnummer: DS 2021-1413
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
51514110 Installation av maskiner och apparater för filtrering eller rening av vatten
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Danderyds sjukhus AB bjuder in leverantörer att inkomma med anbud i upphandling avseende en fast distributionsutrustning för dialys och vattenreningssystem (HD/HDF/HF) och tillhörande tjänster till Roslagsdialysen, Danderyds sjukhus AB.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33181000 Dialysapparater
42912330 Vattenreningsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Danderyd

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Danderyds sjukhus AB bjuder in leverantörer att inkomma med anbud i upphandling avseende en fast distributionsutrustning för dialys och vattenreningssystem (HD/HDF/HF) och tillhörande tjänster till Roslagsdialysen, Danderyds sjukhus AB.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 31/12/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/06/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 01/06/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 20/06/2022
Lokal tid: 07:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/05/2022