Tjänster - 270606-2019

12/06/2019    S111    Byråer - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Nederländerna-Amsterdam: Receptions-, telefonväxel-, och värdtjänster

2019/S 111-270606

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Europeiska läkemedelsmyndigheten
PO Box 71010
Amsterdam
1008 BA
Nederländerna
E-post: EMA.2019.12.DED@ema.europa.eu
Nuts-kod: NL1

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.ema.europa.eu/

Upphandlarprofil: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4967
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Receptions-, telefonväxel-, och värdtjänster

Referensnummer: EMA/2019/12/DED
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79500000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Myndigheten önskar utse en erfaren uppdragstagare med lämpliga kvalifikationer som ska tillhandahålla receptions-, telefonväxel-, och värdtjänster för personal, delegater och besökare vid myndighetens nya kontorsplats i Amsterdam Zuidas.

Myndighetens huvudsakliga arbetsspråk är engelska, så uppdragstagarens personal behöver ha kunskaper i engelska; praktiska kunskaper i nederländska är obligatoriskt, och kunskap om andra EU-språk är även önskvärt.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 100 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79510000
79992000
64214200
55120000
79952000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: NL
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Amsterdam Zuidas.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Myndigheten erfordrar en uppdragstagare för tillhandahållande av en arbetsgrupp med lämpliga kvalifikationer som ska tillhandahålla receptions-, telefonväxel-, och värdtjänster för personal, delegater och besökare vid myndighetens nya kontorsplats i Amsterdam Zuidas.

Myndighetens huvudsakliga arbetsspråk är engelska, så kunskaper i engelska kommer att vara nödvändigt, praktiska kunskaper i nederländska är obligatoriskt, och kunskap om andra EU-språk är även önskvärt.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 100 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Det inledande ramavtalet kommer att ha en löptid på 1 år med 3 möjliga förlängningar på 12 månader vardera.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 2
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/07/2019
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 19/07/2019
Lokal tid: 11:00
Plats:

Europeiska läkemedelsmyndigheten, Orlyplein 24, 1043 DP Amsterdam, NEDERLÄNDERNA.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Tribunalen
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Europeiska läkemedelsmyndigheten
PO Box 71010
Amsterdam
1008 BA
Nederländerna
Telefon: +31 887816000
E-post: info@ema.europa.eu

Internetadress: http://www.ema.europa.eu

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/06/2019